Bjärnum. Den ruskiga och ruggiga väderleken var tydligen till sin fördel för skogsägare. De hade då anledning att samlas till Södras information och träff i Hemmeströ. Gårdsplan hos Thelander och angränsade område fylldes ganska snabbt med besökarnas fordon. Planering fanns att två träffar ordnades under eftermiddagen och dessa delades upp i vardera två grupper för de drygt hundratalet besökarna.


Ute i skogen fanns dessa skogsintresserade besökare.

Skogsägare inom Snapphanebygdens skogsbruksområde var kallade till träffen och många hade hörsammat kallelsen. Från Södra fanns tio inspektorer och förtroendevalda som besvarade frågor och gav skogliga tips. Den mest brännande informationen gällde den förödande och hatade granbarkborren. Information lämnades vid stationer på vandring på skogsbilväg där personal från Södra var väl pålästa. Granbarkborren är ett gissel för alla skogsägare. Här och var slår den till på ett, två eller några träd. Sen flyttar insekten till annat område. En angripen gran visades där barken till stor del hade lossnat och virket var av sekunda mått. Barkborren är aktivast vid stark värme men den tar sin siesta vid kyligare temperatur för att vakna upp vid acceptabel temperatur. En gran med bruna barr i toppen är inte drabbad. Det är förra årets vissna skott som antagit färgen och faller ner.


Lyssnandet var totalt då det talades om granbarkborre.

Skogsvandringen fortsatte till lärkträd och tallplantering. Då framkom det att skogen måste inte enbart bestå av gran. Blandskog är att föredra men odling av tall måste öka för en bättre balans.

Röjning av skogen får inte bli eftersatt då denna åtgärd befrämjar tillväxten av kvarstående träd. Sen konstaterades att sju rådjur förtär lika stor mängd växtlighet som en älg! Finns inte tallskott och löv blir det hård åtgång på både blåbärs- och lingonris.


Varierande huvudbonader har ingen betydelse då det gäller skogen!

En föredömlig åtgärd hade utförts av två intill varandra boende skogsägare. En brandväg hade anlagts. Det är brandgata men också framkomlig väg för räddningsfordon som kan åka runt utan vändplan.

Vid start/målplats hade en företagare utspisningstält där korvar grillades i två våningar. Bröd och senap samt ketchup ingick i måltiden jämte kaffe. Naturligtvis fanns skrifter med information angående bäst och mest lönsamt skogsbruk. De värmande små eldkastarna spred behaglig värme i den ruggiga väderleken. Intresset för skogsskötsel var påtagligt. Både vid vandringarna och vid måltiden diskuterades och ventilerades olika synpunkter vid gemytliga samtalsgrupper.


Med korv i handen och Södra miljökasse talas det skog.

Säkerligen var det många skogsägare som fick en tankeställare angående skötseln av egna skogsbeståndet.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.