Skriv ut

Vittsjö. Vad är och vad gör och var finns skolmorfar? I Vittsjö skola har tidigare programmerare Jörgen Larsson upprätthållit ideella tjänsten som skolmorfar. 2 -2,5 dag varje vecka finns skolmorfar på plats för att hjälpa och förklara. Helt ideellt utan lön, enbart av intresse. De enda förmånerna han har är gratis måltid samt fika och trevlig gemenskap med övriga i lärarkåren.


Skolmorfar Jörgen Larsson är uppskattad för sitt ideella arbete i skolan.

Idealiteten är på återgång men enstaka fall finns. Förr i tiden var det enbart ”luffare” och andra vandringsmän som fick ett mål mat gratis under förutsättning de utförde lite arbete. Många luffare var illbattiga. Fick de mat före arbetsinsatsen avvek de gärna efter måltiden!

Så är det inte med Jörgen då han arbetar både före och efter måltiderna! Begreppet skolmorfar började för mer än tio är sen. Då fanns även skolmormor men detta uppdrag har avstannat. Jörgen fick frågan av en lärare om han skulle tänka sig bli skolmorfar. Då hade han slutat ordinarie arbetet inom datavärlden och nappade på förslaget i stället för att rulla tummar eller annan oegennyttig sysselsättning.

– Jag har inte på något sätt ångrat detta beslut då jag anser mig också vara en förlängd arm mellan skola och hemmet samt en del av klassen, berättar Jörgen.


Skolmorfar Jörgen Larsson och läraren Jenny Carlsson arbetar sida vid sida i klass 6.

Sin mesta tid i skolan tillbringar Jörgen i klass 6. Där finns Jenny Carlsson från Farstorp som lärare för sina 31 elever i klassen. Med så många studerande elever är det en tillgång att skolmorfar kan ställa upp och hjälpa till. Allt som oftast är det någon elev som har huvudbry med sin uppgift. Det som vållar allra störst problem är ämnet matte. Visserligen har detta ämne ändrats sen Jörgen vistades i sin folkskola men han är inte för gammal att lära nytt. Nu behärskar han alla de moderna termerna.


Jörgen Larsson omringad av en del av sina elever.

Välskrivning prioriteras inte i dagens skola. Dataåldern är inne och då är det inte utformning av skrivna bokstäver som gäller. Det är enklare att trycka ut en bokstav som blir läslig. Jörgen har en speciell grupp som vill ha lite mer avancerade kunskaper i detta ämne. Några av eleverna framhöll Jörgens egenskaper som hjälpsam och kan göra svåra problem enklare. De vet att de kan fråga om allt och Jörgen har ett tillfredsställande svar.

Jenny Carlsson framhåller med tydlighet att Jörgen är en resurs som är respekterad av eleverna. Det har hänt och kommer troligen att hända att några elever har bjudit in Jenny och Jörgen till ”skolträff” efter terminens slut hemma hos Jörgen. Kamratskapet fortsätter år efter år. Helt plötsligt kan det komma en ”gammal” elev som spontant kramar om sin skolmorfar flera år efter skolans slut.

– Det är oerhört trevligt och jag kommer även ihåg namnen på ”mina” gamla elever, berättar Jörgen.

Jörgen anser det så värdefullt med en skolmorfar att det bör prioriteras på fler skolor. Han är beredd att kontakta Gustav Fridolin och föra fram synpunkterna. Det är många skolor som för närvarande har skolmorfar men även dessa blir äldre. Tyvärr är det skolor som avpolletterat sin skolmorfäder. Märkligt beteende då det endast är kosten för maten att ha en skolmorfar som har väldigt stor betydelse inom skolundervisningen. Det finns säkert många som skulle se det som sin uppgift att agera som skolmorfar men det måste vara roligt för alla parter.