Skriv ut

VITTSJÖ. Ett antal kyrkligt intresserade åkte på kyrkresa till Skånes Fagerhult och Hishult kyrkor. Det blev en resa genom tre landskap och tre kyrkliga stift. Resan avslutades med lekamligt intag på Gräddhyllan med utsikt över Lagans vidsträckta vatten.

Mikael är oberörd medan Stefan talar intill handgripligt

Färden till första anhalten var förlagd via grönskande lövträd över Björkholm och Mörkhult. I Skånes Fagerhult kyrka var det prästen Mikael Grenstedt och kyrkvaktmästare Björn Broo som berättades om helgedomen. Församlingen har en gång i tiden tillhört Hishult pastorat. Den första kyrkan var en rejäl stenkyrka och en del av denna kyrkas inventarier från 1500 talet har nu sin plats i nya kyrkan. På plats fanns även kyrkvaktmästare Anders Larsson som har anknytning till Vittsjö. Han redogjorde för släktens ursprung i Snärshult. Fikakorgarna länsades på sitt innehåll i församlingshemmet.

Bodil Svensson lyssnar andäktigt till Stefan Dahlströms ord.

Färden ställdes vidare till Hishult kyrka. Där fanns kyrkvaktmästare Bodil Svensson som informerade om denna helgedom. Första kyrkan uppfördes på 1200 talet och ersattes med ny kyrkbyggnad 1901. Säreget med denna kyrka är att den ligger nord/sydlig riktning mot normalt öst/västlig riktning. Detta beror troligen på att den gamla stenkyrkan hade denna riktning. Den gamla kyrkan hade två ingångar. Den nordliga ingången var avsedd för kvinnor medan den södra ingången var avsedd för män! För närvarande är kyrkans klockspel ur funktion men kommer åter att vara i bruk inom snar tid. Klockspelet kommer att spela kända melodier beroende på årstid klockan 12 och 18.

Tre Vittsjöbor beundrar Hishult kyrkas inventarier.

De tre föreläsarna tackades med present samt information om kyrkan i Vittsjö. Färden fortsatte till Gräddhyllan för matintag där även resan avslutades och färden återställdes till Vittsjö.