VITTSJÖ. Solister och kyrkokören avlöste varandra vid vårkonserten i kyrkan. Gästande solist var sångevangelisten Mikael Järlestrand. Utöver den 30 personer starka kyrkokören fanns dirigenten Mats Lunnergård, bas Johan Eldonsson, trummor Daniel Stenström, gitarr Algot Westmark samt komminister Stefan Dahlstöm och Per Danielsson trumpet.

Mikael Järlestrand var solist vid Vårkonserten i kyrkan.

Under procession tågade körens medlemmar in i helgedomen och tog plats under triumfbågen. De började med ”Ett litet frö” innan Mikael Järlestand sjöng tillsammans med kören. Under framförande av Vårbön var Siv Larsson solist. Vid ett av framträdandet berättade Mikael från sin tid på musikskola. Då han spelade saxofon påtalade hans lärare: Du och saxofon har ingen framtid, satsa på sången istället! Så blev det och så har det blivit! I andakten av Stefan Dahlström framhöll han sin första träff med Mikael. På ett daghem smög sig barnet Stefan gråtande ner i en mörk källare. Då kom ynglingen Mikael (eller det var hans kusin?) ner med en glass och de båda grabbarna fann varandra i den mörka källaren. Under psalmen Likt vårdagssol uppmanades åhörarna att sjunga psalmen stående medan körens medlemmar fick förbli sittande.

Den stora kyrkokören sjöng vid Vårkonserten.

Före kommande solosång konstaterade han att alla människor hade sin plats i himmeln. Under slutpsalmen En vänlig grönskas var Mikael solist medan besökarna sjöng resterande två verser stående i sina bänkrader. Mats Lunnergård frambar tack till gästande solist samt överlämnade blomste