VITTSJÖ. Ända sen 1924 har det delats ut premier till elever i Vittsjö skola. Så skedde även detta år med glasskalas på Sjöstugan.

Premiemottagarna Benjamin Visser, Jennifer Alkassir, Anton Malm, Emilio Olsson, Ella Andersson, Ida Andersson och Emma Persson.

Det var fattigpojken, Therodor Stephens som genom förnuftiga placeringar blev mäkta rik och därtill Brittisk konsul i Kina. Vid hans bortgång i Kina hade han testamenterat större delen av sin förmögenhet till olika ändamål i Vittsjö. Vid ett av hans två besök hos sin moder inköpte han en villa vid Kyrkovägen till sin åldriga moder.

Theodor Stephens var upphovet med premier till skolans elever.

Högsta premien till elev år 1924 var 638:83. Tiderna har förändrats sen dess och ingen jämförelse skall lämnas att jämföra med dagens värde. Konstateras dock att premien 1924 var värd betydligt mer än dagens tusen kronor. Vittsjö kommun skötte ärendet med premier till eleverna. Sen Hässleholm kommun övertog handlingarna ändrades testamentet genom permutation och pengarna försvann.

Harry B Jönsson var skohandlare och blev även han förmögen. Vid hans bortgång stannade en del av hans förmögenhet kvar i Vittsjö. Då bildades Harry B Jönssons minnesfond.

Tack vare Harry B:s förmögenhet kunde utdelningen i premier fortsätta genom Vittsjöfonden.

 

Denna fond övergick senare till Vittsjöfonden. Då pengarna hade tagit slut i Stephens fond fortsatte Vittsjöfonden att dela ut premier till skolelever i Vittsjö församling. Genom denna lokala idealitet lever Stephens generositet vidare efter 95 år. Förhoppningarna är gynnsamma att skolans elever även i framtiden kan få glädje av Stephens idé för snart 100 år sen.

I Stephens donaton framgick det att tre premier skall delas ut i räkning. Detta motiverade han med att kan människor räkna kan de räkna med att klara sig i livet framöver! Denna del av testamentet följs även nu med tre premier i matematik. Donationen angav att två premier i vardera geografi och historia skulle delas ut. Genom ändrigar i skolundervisningen har dessa två ämnen slagits samman till ett ämne: SO.

Årets prov har hållits för några dar sen och i fredags var det tid för premieutdelning. Provförrättare har varit Claes Ruderstam, Jörgen Larsson och Anders Larsson. Under alla år, så längde glass varit en handelsvara, sker samlingen på Sjöstugan där eleverna i årskurs sex fick beställa sin glass med önskvärt innehåll och storlek.

Glass på glass vid varje bord i väntan på utdelningen av premier.

Claes Ruderstam gav en historisk återblick från de 95 år som premier delats ut. Vid kort genomgång av årets prov visade det sig att många var väldigt kunniga om svarens utformning. Av de 80 möjliga poängen hade Benjamin Visser lyckats samla samman 75 poäng. En extra stjärna! Ruderstam framhöll att över lag var det bra svar inom ämnet matematik. Beträffande geografi var det lite si och så. Någon hade inte förmåga att placera in varken Stockholm eller Malmö på rätt plats!

Premiemottagarna Benjamin Visser, Jennifer Alkassir, Anton Malm, Emilio Olsson, Ella Andersson, Ida Andersson och Emma Persson.

Premierna i matematik delades ut till Benjamin Visser 1 000 kronor, Jennifer Alkassir 800 kronor och Anton Malm 600 kronor.
Premierna inom SO tillföll Emilio Olsson 1 000 kronor, Ella Andersson 800 kronor.
Beträffande tredje premien var svaren så exakta att det fanns ingen skillnad alls i poängen. Därför fick Ida Andersson och Emma Persson dela på detta pris och erhöll vardera 300 kronor. Dessutom erhöll varje premiemottagare ett diplom för sina insatser.

Sen vandrade eleverna tillbaka till läroanstalten och kanske smittade glädjen av sig även till klassens övriga 24 elever?

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.