VITTSJÖ. Solceller är framtidens gröna energikälla. Så framställde Fredrik Orvehag sin information om solceller som utbyggs allt mer. Inbjudare till samlingen hos Lena & Jerry i Gundrastorp var ortens LRF och Hushållningsgillet. Givetvis började informationen ute på grönskande vallar där de drygt 30 besökarna transporterades mellan fälten i välputsad kreatursvagn. Här var det Lisa Hansson och Henrik Andersson som gav tips på grödor och deras behandling under uppväxten.


Med intresse lyssnar några besökare till vallinformation.

Jerry Olsson informerade hur han förberedde arbetet att göra jorden välvilligt inställd till växternas grodd. Beträffande ogräsbekämpningen var åsikterna delade! Kanske det mest positiva för lantbrukare och trädgårdsodlare var bristen av vildsvin. Ingen i hela byn gör någon stödutfordring till de bökande svinen. En fördel med årets vallodling var att sådden och förarbetet hade kommit igång tidigare än under andra år.


Lisa Hansson informerade om vad Lantmännen har att erbjuda.

Den stora maskinhallen blev nästa samlingspunkt. Samlingen inleddes med Lantmännens smörgåstårtor. Sen de flesta tagit extra påfyllning av tårtorna var det dags för Fredrik Orvehag att informera om framtidens gröna el, solceller. Orvehag påpekade att han inte var säljare av solceller utan endast informatör och rådgivare. Innehållet i solceller består av flera komponenter som fångar upp solens strålar. Det är av stor vikt att cellerna placeras med rätt lutning. Idealet var 38,2 º! En lodrätt placering ger endast 70% effekt. En liten skvätt från en fågel på en cell minskar effekten ganska väsentligt liksom en repa i glaset. Hållbarheten för solceller bedöms bli cirka 30 år men byte av någon komponent kan förlänga hållbarheten.


Fredrik Orvehag rekommenderade utbyggnad av solceller.

Fortfarande finns möjligheten att erhålla bidrag för anläggande av solceller men bidraget har minskat. Genom besparing av energi kan en anläggning av solceller betala sig efter tio- tolv år. Det var endast en av besökarna som redan hade solceller men intresset verkade finnas hos fler. Föreläsaren informerade vidare att den absolut billigaste anskaffning för uppvärmning var att lägga en slang på taket för helt kostnadsfri uppvärmning av exempelvis en pool!

Dagligen producerar solen otroliga mängder med energi som inte utnyttjas. Den som utnyttjar solens energi med solceller kommer ifrån statens energiskatt upp till 225 kW . Forskningen med solceller fortsätter i oförminskad styrka. Föreläsaren betonade att effekten med cellerna ökar med cirka 5 % varje år.