BJÄRNUM. Firandet inleddes med att Håkan Andreasson, hembygdsföreningens ordförande och för dagen tillika konferencier välkomnade publik och medverkande. Han noterade att det var ovanligt många som tagit sig till firandet, troligen bort mot 150 personer.

Till toner från marschen ”Under blågul fana”, spelad av Röke Blås marscherade fanborgen in för att omgärda scenen med sina fanor.

Håkan Andreasson beskrev därefter ett digert kommande sommar och höstprogram som kommer att genomföras vid Bjärnums museum. Många verkligt intressanta saker noterades.

Röke Blås fortsatte mycket passande i den fagra bokskogen och ljumma sommarvädret att spela ”Nu är det härligt att leva”.

 

 

Till toner från två trumpetare hissades därefter av hemvärmet högtidligt den svenska flaggan.

Manskören tog vid och sjöng ”Flamma stolt mot dunkla skyar”.

 

 

 

 

 

 

 

Därefter var det dags för dagens högtidstal som framfördes av Ruth Brunner, ordförande i Frida kvinnojour. Ruth menade att hennes tal nog inte skulle komma att uppfattas som ett vanligt högtidstal utan nog mer som en beskrivning av en verksamhet som inte skulle behövas i dagens samhälle.
Inledningsvis påminde Ruth om att idag den 6 juni är det 75 år sedan Dagen D genomfördes, -invasionen i Normandie. Denna dag stupade många människor för att skapa det fria Europa som vi lever i idag.

Ruth pekade även på historiskt viktiga andra årtal som 1864, då männen förlorade sin lagliga agarätt av hustrun. År 1919 fick kvinnor rösträtt, vilket innebar att 1921 blev det första val i Sverige där allmän rösträtt även för kvinnor praktiserades.

Ruth fortsatte att ingående berätta om sin verksamhet kopplad till Frida kvinnojour. Hon beskrev också flera av de problem hon idag upplever kopplad till denna verksamhet.
Ruth avslutade sitt tal med att säga ”-jag skulle vilja uppleva den dag då Frida kvinnojour inte längre behövs”.

Bjärnums manskör fortsatte och framförde vackert den mycket kända folkvisan ”ut i vår hage”. En visa som faktiskt har okänt ursprung men viss koppling till Polen.
Kurt Nilsson, körens ledare är skämtsam och menade att körmedlemmarna är ”handplockade” och att de i fjol var 89 år och i år fyller inte mindre än 90 år. Detta skall kören fira med ett speciellt framförande i Norra Åkarps kyrka den andra advent.

Röke Blås fortsatte att mycket vackert spela den kända melodin ”Roslagsvår”. Stycket komponerades av Hugo Alfvén 1954, ett stycke som även Alf Henriksson skrev en text till.

Till toner från Röke Blås sjöng publiken Sveriges nationalsång.

Som avslut på ett högtidligt firande av Nationaldagen spelade Röke Blås åter marschen ”Under blågul fana” och fanborgen avmarscherade.

Den vackra miljön vid muséet och det underbara vädret gjorde att huvuddelen av publiken stannade kvar. Många passade på att köpa fika och några att besöka de delar av muséet som för dagen var öppna.