VITTSJÖ. För 31 år sen började information om gravstenar på kyrkogården. I lördags var det årets första kyrkogårdsvandring med Kerstin och Bengt-Arne Jönsson som ledare. Under drygt en timma blev det besök och information vid drygt 50 gravplatser.


Några av deltagarna vid dagens vandring på kyrkogården.

Dagens område var gamla kyrkogården, väster om kyrkbyggnaden. Där fanns även den äldst bevarade gravstenen uppställd vid kyrktornets norra sida. Den avlidna kvinnan, dygdiga Bengta Rosenkvist från Snärshult avled 1805. Troligen har denna gravsten på graven varit placerad där kyrktornet senare byggdes 1828 och stenen flyttades. Den delvis svårtydda texten lästes upp.

En säregen gravsten minner om legendariske ”skolmästar Christen”. Denna sten har kommit från Glimåkra där den hämtats från en urtida krater efter en vulkan. Flera intressanta upplysningar uppkom vid skilda gravplatser och dessa antecknades för framtida vandringar.

En familjegrav, Nils Svante Håkansson rönte intresse. Omring 20 ättlingar till riksdagsman Håkansson är begravda där men endast sju gravstenar finns. Platsen kan närmast betecknad som en urnlund.

Informatörerna tackades med välförtjänt applåd och samtidigt inbjöds till nästa information lördag den 6 juli kl 10.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.