RÖKE. Tonerna från Tjernobyl spred sig ända upp i valven i Röke kyrka.. Det var 30 ungdomar från Tjernobyl i det drabbade Ukraina som gästade kyrkan i Röke. Under 25 år har ungdomar från Tjernobyl bjudits in till en månads lägervistelse i Broby. Där är det Rolf Tillman samt medhjälpare som ser till att allt fungerar.


Ungdomarna från Tjernobyl samlade i Röke kyrka.

Överraskande var det redan utanför kyrkporten. Där stod två jäntor från Tjenobyl som på klar Svenska sa: Hej! Rolf Tillman rapporterade från lägret där 40 motorcyklister kom och bjöd alla på en tur på bönpallen. En annan strong upplevelse var bad i en inomhus bassäng. De flesta av ungdomarna hade aldrig tidigare upplevt ett sådant nöje. Rolf Tillman gav eloge till ungdomarna som hade uppfört sig exemplariskt bra.


Flickkören som sjöng med och om glädje

Konserten inleddes med sången På läger i Broby, sjungen på Ukrainska språket. Alla sånger hade inövats under en veckas lägervistelse i Broby. Efter varje framträdande blev det ihållande applåder som togs emot med glädje. Rolf poängterade att dessa bifall hade verkligt stor betydelse för ungdomarna. I sitt hemland är det tämligen bristfälligt med sådant bifall. En kör spelade en melodi i stämmor med sina handskakande småklockor och en flickkör sjöng om ”Guds kärlek”.


Tanja Yeremeiechuk framförde avancerat solonummer

Lägerchefen framhöll att alla kunde delta i nästa programpunkt. Kollekten! Han redogjorde i stort för alla kostnader som sammanlagt uppgår till nära halv miljon kronor. Dessutom presenterades alla medlemmarna i orkestern med pianisten och körledaren Inna Yeremeiechuk. Mest ihållande applåder fick Tanja Yeremeiechuk för ett avancerat solonummer på fiol.


Kramkalaset har börjat efter ”Natti natti”.

Samtliga ungdomar läste i kör Fader vår innan det blev rusning i mittgången. Där delade alla ungdomarna ut ”Natti natti” kram till så många de kom i kontakt med. Kommande konserter bli det bland annat i Farstorp den 18 juli samt i Verum den 25 juli som börjar klockan 19. Sista konserten blir i Broby den 30 juli, två dagar före hemfärden till Tjernobyl.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.