VERUM. Lägervistelsen i Broby går mot sitt slut för ungdomarna från Ukraina. I torsdags gav de en av de sista konserterna, denna gång i Verum kyrka. Efter drygt en månads vistelse i Broby lämnar ungdomarna Sverige och åker tillbaka till sitt land Ukraina. Från det rika och välmående Sverige kommer de tillbaka till fattigdom och umbäranden.


Den glädjespridande kören från Ukraina.

I kyrkan var det Ingvar Larsson som berättade om sina upplevelser i Ukraina. Lägerchefen Rolf Tillman gav glimtar, dels från Ukraina och dels från lägrets verksamhet. Denna lägerverksamhet har pågått i 25 år då många ungdomar fått upplevelser att minnas. Under musik var det insamling med kollekthåvar och dessa gåvor gav 12 400 kronor. De fasta utgifterna för lägret och dess verksamhet uppgår till cirka ½ miljon kronor. Ett större antal supportrar arbetar helt ideellt.


Detta var några av besökarna vid konserten i Verum.

Deltagare i lägret består även av några husmödrar från Ukraina som har ansvaret för den lekamliga utspisningen. De lagar den mat ungdomarna gillar! Tidigare deltagare på lägret har avancerat till ledare. Främst är det musikaliska systrarna Tanja och Inna Yeremetechuk som är både solister, musiker och sångledare. Hälften av lägrets deltagare var på läger första gången men alla hade tränat upp de sånger de bjöd på.


Unga Lisa sjöng med inlevelse vid konserten.

De unga solisterna Esta och Lisa framträdde med var sitt nummer. Ett par av ledarna spelade samt sjöng O store Gud, varav en vers på svenska. Bland ledarna fanns en ung kvinna som lärt svenska språket genom studier i Ukraina. Hon fungerade även som tolk. Hon läste även en vers tillägnat minnet av nyligen bortgångna Berit Tillman. Under sången Man ska leva för varandra, sjöngs på svenska och i sista versen deltog publiken stående i bänkarna.


Unga Esra visade åter upp sin förmåga att agera.

Rolf Tillman presenterade musikerna i orkesterdiket. Ingvar Larsson tolkade publikens tack till glädjespridarna och lämnade blomsterkvast till de sångledande systrarna. Efter bönen Fader vår på ukrainska blev det Natti nattivisan innan de drygt 30 lägerdeltagarna tog snabba steg mot publiken och delade så Natti nattikramar till så många de kom i närheten av.


Rolf från Broby gav Natti nattikram till Emma från Hyngarp.

Utanför församlingshemmet fanns Röke Buss som fick vänta innan alla hade embarkerat sig efter fortsatta kramar och hälsningar på kyrkbacken.


Några av lägrets ledare på kyrkbacken summerar konserten.

På tisdag den 30 juli blir det den sista konserten kl 19 i före detta Broby Pappersbruk lokaler. Fullgod vägvisning finns. På torsdag lämnar ukrainarna Broby och Sverige. För denna gången!