Skriv ut

MARKARYD. Gränslandet, sagor, sägner och historiska fakta från Markarydsbygden. Detta är titeln på ny bok vid boksläpp i Gula huset i Markaryd. Intresset var påfallande då lärosalen i den gamla skolan snart blev ”knökafullt” främst av boende i trakten. Det var Markarydsbygdens Lokalhistoriska förening som inbjöd till boksläpp med bubbel och tilltugg.


Redaktionskommittén för ”Gränslandet” fv Anders Johansson, CharlotteTayler och ”Kickan” Lindkvist.

Föreningen har tidigare gett ut 25 böcker ”Markarydsbygden” och upphovet till dessa skrifter kom från en studiecirkel om bygden. Det var 1990 som första utgåvan kom. Under årets första månad 2019 startade nya redaktionskommittén sitt arbete med en ny bok om bygden. Arbetet fortsatte och resultatet presenterades den 2 november 2019 med den nya boken Gränslandet.... Huvudansvaret för skriften har vilat på ”Kickan” Lindkvist, Anders Johansson och Charlotte Taylor.

Uppläggningen av skriften har skett som en rundtur till de aktuella platserna. Bilväg finns inte alla gångerna till speciell sevärdhet men vägvisning förkunnar gångväg/stig till platsen. Redaktionen har för varje plats sammanfört sägner med dagens fakta men klart angett om det är sägen eller fakta! Gränslandet sträcker sig över hela Markaryd kommun byavis samt sträcker sig till Skåneland med Tattrasten och Gränsstenen i Kraxasjön samt gränsdragningen i Storesjö där tre landskap möts på Landön där gylet Gyllen har en tragisk sägen. Givetvis finns historien om gränsmärket Skurehall norr om Emmaljunga. Detta är några av de yttersta utposterna söderut.


Den läsvärda skriften ”Gränsland...”

En gång i tiden sägs att Hannabad varit en stad där järnframställning varit en industri enligt anteckning i jordeboken 1538 då skatt har erlagts. Namnet Hannabad lär ha uppkommit från en kvinna Hanna som fick ett tragiskt öde i sjön. På kyrkogården i Markaryd finns en undangömd gravplats efter smeden Hune som var verksam i Hannabad. Denna sten från 1600 talet har flyttats några gånger då viss vidskepelse ansågs ha samröre med stenen. I Hannabad finns även en ganska nyligen upptäckt byasten som var samlingplats för boende i byn.


Konstnär Anders Johansson har beskrivet smeden Hune med detta konstverk.

Markaryd Södergård beskrivs på några sidor i ”Gränslandet” där dåvarande Sveriges sydligaste gästgiveri var beläget. Ett strategiskt läge några kilometer från Snapphanarnas domäner i nuvarande Skåne. Sveriges andra Postkontor uppfördes vid Södergård år 1620 och hade stor betydelse med kontakter till Sveriges regerande stad där det allra första postkontoret uppfördes.

Så sent som 1954 upptäckte några personer vid Jetsjöns strand ett cirka tre meter långt Sjöodjur som tog sig upp på motsatta stranden! I

Ryd finns ”Kunga-eken” liksom flera meter höga ”Skomakarstenen” och ”Svinabostenarna”.


Svinabostenarna avbildade i naturlig miljö.

Den 168 läsvärda och innehållsrika skriften avslutas med flera vältagna bilder i en bildbilaga. I övrigt bedöms skriften vara välredigerad med exkluciva bilder samt målningar av Anders Johansson. Dessutom har framtagits 13 gamla filmer som lagts över på DVD. Filmerna skildrar livet i Markaryd från 1970 talet och några år framåt.

”Gränslandet” finns i slutet av veckan att inhandla på biblioteket samt Kvantum. I ett maknadsstånd kommer skriften att säljas på julmarknaden. Priset är 220 kronor. Väl använda pengar!