Skriv ut

BJÄRNUM. Ett femtontal personer kopplade till Bjärnums leader-projekt samlades på tisdagskvällen vid Tre Hammare.

Idag finns nästan 30 olika förbättringsförslag dokumenterade. Under kvällen rangordnade gruppen dessa förslag. Man tog fram de tre som man anser mest angelägna. En av dessa är att snygga upp på tomten där BP macken tidigare låg. Som nummer två ansåg gruppen det viktig att arbeta för att samtliga badplatser behålls med sina bryggor och helst kvar i kommunens regi. Den tredje punkten man kom fram till var mer allmänt hållen och handlar om att ”Riva och städa upp” i samhället. Denna tredje punkt kommer gruppen att bryta ner och mer konkretisera.

En i gruppen redovisade en skrivelse ställd till Trafikverket. Bakgrunden är att staket saknas vid järnvägen mitt i centrum. Detta innebär att personer nu korsar spåren samt att barn leker nära inpå då tågen passerar.

Samtliga leader-grupper från de så kallade ”stationsorterna” är kallade till Hässleholm den 20 november. Vid mötet kommer man att redovisa gruppernas resultat så här långt. Naturligtvis kommer mötet även att skapa möjligheter att mellan grupperna lämna tips.

Med tanke på att gruppen i stort sett bara består av pensionärer diskuterads möjlighet att justera nästa mötes tidpunkt. Gruppen hoppas naturligtvis att även ungdomar skall vara med och förbättra/ försköna Bjärnum.

Torsten Enarsson, som är sammanhållande för projekt leader i Bjärnum fördelade ett antal uppgifter till enskilda. Han uppmanade även gruppen att efterhand fotografera och dokumentera förbättringsförslag.

Ännu är det ingen brådska, det är först i mars som projektplaner för de Leader-åtgärder gruppen slutligen bestämmer skall vara klara.