Skriv ut

VITTSJÖ. Byn Havraljunga, mellan Vittsjö och Emmaljunga var känd långt tillbaka i tiden. Kyrkehåla var känt från 1200 talet, se kommande artikel. Däremot är det mindre känt om Kristina från Havraljunga som tillsamman med en annan kvinna bar sin ofärdige son till Vadstena kloster. Där blev sonen helt botad från sina krämpor på 1370 talet.

Heliga Birgitta som monument vid Boxholm, Östergötland.

Denna händelse är nertecknad på latin och bevittnad. Förkortad beskrivning följer: Latin: I översättning till dåtida Svenska språket lyder: Kristina, en änka från orten och socknen Havraljunga i Lunds stift av Danmarks rike, hade en sjuårig son vid namn Oluf, från födseln lam och stum, vilken hon tillsammans med en annan kvinna vid namn Helena bar på sina axlar under tio långa dagsresor till Vadstena. De kom dit Pingstafton, och redan samma dag var pojken i stånd att utan ansträngning tala och gå. Vittnen är Johannes Brodersson från staden Söderköping i Linköpings stift, Johannes Welli, Henneke Grevesmöhlen, borgare i Skänninge, vilka ha hört saken så berättas av gossens moder och med egna ögon sett honom gå omkring frisk och färdig.

Berättelsen nertecknades på 1370 talet. Handskriften på latin härrör sig från 1391 och finns bevarad. Heliga Birgitta avled i Rom 23 juli 1373. Birgittas relikskrin finns bevarat i Vadstena klosterkyrka. I Vadstena kloster fanns flera nunnor som hade helbrägdagörelsens gåvor. Sannolikt var det en av dessa nunnor som helbrägdade gossen från Havraljunga. Vid denna tid fanns troligen heliga Birgitta i Rom eller på vandring dit.