• Musik i sommarkväll blir det i kyrkan i kväll den 20:e. Det blir Gospelgruppen Asante som startar klockan 18.

• På lördag den 26 i åttonde blir det årliga Grannträffen i kvarteret. Då samlas kvarterets boende hos Veronica och Mikael. Med tanke på den svarta brottsliga verksamheten som breder ut sig kommer kåkarna inte att vara lämnade utan tillsyn.

• Övriga stunder kan du kanske finna på något som intresserar dig?

Lönsholma ungdomsförening 1910. Som framgår av bilden har några av ”ungdomarna” lagt sig till med helskägg!

• Lönsholma ungdomsförening höll sommarfest i dåvarande skola 1902. Redan på den tiden förekom samtal över ”Ungdomens faror”.

• Vid denna tid år 1907 hade skolrådet inte lyckats få tag i någon lärare till ambulerande undervisningen i Lönsholma och Björstorp folkskolor.

• De första dagarna i september månad 1907 slog frosten till och förstörde skörden av potatis.

• En i Oretorp boende hade vid två tillfällen ridit på järnvägen. Det kostade honom ett mindre bötesbelopp.

• Lifsmedelsnämnden hade 1917 utdelning av ransoneringskort för bröd i fem skolor. • Även i Snärshult skola var det brist på lärare 1917 till folkskolan. Som en nödåtgärd anställde skolrådet en småskollärarinna från Bjärnum.

• Bilomnibuss ordnades 1932 från Mala till Vittsjö med anledning av marknadsdag i Vittsjö.

• Arbetslöshetskommissionens boende i Altaböke kom med ett fotbollslag till Emmaljunga för att spela fotboll 1932. Överraskande segrade A K laget med 4-3.

• Sommarcafé Sjöstugan stängde för säsongen den 1 september 1942. Samtidigt höll café Valhalla stängt den 3 – 17 september. Troligen på grund av varubrist i krigstiden? Det var samma företagare som drev båda verksamheterna.

• Lär er köra bil genom Bilskolan i Vittsjö telefon 215 annonserades 1947. Det var Oscar A Johansson startade sin bilskola 1946. Redan 1919 fanns det en chaufförsskola i samhället.

• Idrottsplatsen i Vittsjö invigdes den 1 september 1952. Turerna hade varit många med allehanda förslag på placeringen. Efter sex års ideellt arbete och en kostnad på 80 000 kronor var anläggningen färdig. Denna gång! Numera är idrottsplatsen den populära Idrottsparken.

• Karl Erik Ernstson (Icke) gjorde FN tjänst i Gasa. Han var långt borta från hemorten men glömde inte sina föräldrar. Ett av han meddelande hem till Vittsjö var publicerat 1957.

• Sida efter sida i alla avisor har ett ämne 1967. Tiden för högertrafik närmade sig.

• Ditt misstag är ett bevis att du i alla fall har försökt!

• Ta vara på soldagarna!

• epe

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch