• Enda sökande till lärartjänst i Björstorp kallades till läsövning 1902. Avsikten var att anställa vikarie om läsningen utföll till belåtenhet.

• Vägsyn förrättades 1902 bland annat på vägarna i Lönsholma, Hästhult, Porrarp och Hårsjö.

• Flera mål förkom vid Häradsrätten i Hässleholm 1907. Genomgående ärende gällde kreatur som tagit sig in på grannens betesmarker.

• Det var tämligen lugnt vid oktobermarknaden 1912. Endast en person transporterades till finkan.

• Kyrkostämman beslutade 1917 att anställa folkskollärare G Palm vid Snärshult skola. Till lärare vid Hårsjö skola antogs folkskollärarinnan Märta Persson från Trollenäs. Båda platserna har varit vakanta och tjänsterna har upprätthållits av småskollärarinnor.

• År 1917 var det utdelning av ransoneringskort för bröd i socknens skolor.

• Rak- och frisersalongerna hade öppet alla sökendagar klockan 8 på förmiddagen till klockan 7 på eftermiddagen.

• Priset för reparationer av herrsko steg 1922 till 6:50, damskor till 5 kronor.

• Pressbyrån fick 1942 tillstånd att hålla öppet alla dagar från klockan 06 till klockan 22.• Kommunalskatten sänktes med tio öre 1942. Totala kommunala skatten fastställdes till 7:40.

• Åtta lokala lag från föreningarna ställde 1947 upp i frågesporttävling. Inbjudare var NTO i Vittsjö. I finalen deltog VGIF mot Bridgeklubben. Bridgeklubben segrade med 7½ poäng medan VGIF tog hem 6½ poäng.

• Sjöjungfrun kom till Vittsjö 1962. Den nu över 50 åriga jungfrun har behållit sin elegans där hon finns intill där julgranen skall monteras.

Sjöjungfrun har fått besök!

• Kommunalfullmäktige röstade emot kommunalnämndens förslag 1967 att höja skatten med 50 öre. Fullmäktige beslutade istället att höja skatten med en krona till 8:90.

• Fullmäktige beslutade även 1967 att alla skolbarn i kommunen skulle få ett mål lagad mat varje dag från och med 1968.

• Söndag den 29:e träder normaltid in igen. Då är det slut med den helt onödiga sommartiden. Till vilken nytta? Sommarväder under den ljusa tidsrymden kan räknas i fåtal dagar. Det är helt klart att regeringen styr inte ens över tidscykeln!

• Ytterligare uppgifter har framkommit angående Gundrastorp kyrkliga förening. Syföreningen var med säkerhet bildad 1940 och övergick så småningom till kyrkliga föreningen. Vidare forskning pågår för att få fram faktiska bildandeår.

• Flaggdag infaller den 24. Det kan även finnas lokala flaggdagar!

• Glöm inte att rucka tidvisaren på söndag den 29:e!

• Ödet ger oss släktingar. Vänner väljer du själv. Tack för det! Vänner säger sig vara uppriktiga. Ovännerna är det. Ha dä bra med dina vänner!

epe

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch