• Enda sökande till lärartjänst i Björstorp kallades till läsövning 1902. Avsikten var att anställa vikarie om läsningen utföll till belåtenhet.

• Vägsyn förrättades 1902 bland annat på vägarna i Lönsholma, Hästhult, Porrarp och Hårsjö.

• Flera mål förkom vid Häradsrätten i Hässleholm 1907. Genomgående ärende gällde kreatur som tagit sig in på grannens betesmarker.

• Det var tämligen lugnt vid oktobermarknaden 1912. Endast en person transporterades till finkan.

• Kyrkostämman beslutade 1917 att anställa folkskollärare G Palm vid Snärshult skola. Till lärare vid Hårsjö skola antogs folkskollärarinnan Märta Persson från Trollenäs. Båda platserna har varit vakanta och tjänsterna har upprätthållits av småskollärarinnor.

• År 1917 var det utdelning av ransoneringskort för bröd i socknens skolor.

• Rak- och frisersalongerna hade öppet alla sökendagar klockan 8 på förmiddagen till klockan 7 på eftermiddagen.

• Priset för reparationer av herrsko steg 1922 till 6:50, damskor till 5 kronor.

• Pressbyrån fick 1942 tillstånd att hålla öppet alla dagar från klockan 06 till klockan 22.• Kommunalskatten sänktes med tio öre 1942. Totala kommunala skatten fastställdes till 7:40.

• Åtta lokala lag från föreningarna ställde 1947 upp i frågesporttävling. Inbjudare var NTO i Vittsjö. I finalen deltog VGIF mot Bridgeklubben. Bridgeklubben segrade med 7½ poäng medan VGIF tog hem 6½ poäng.

• Sjöjungfrun kom till Vittsjö 1962. Den nu över 50 åriga jungfrun har behållit sin elegans där hon finns intill där julgranen skall monteras.

Sjöjungfrun har fått besök!

• Kommunalfullmäktige röstade emot kommunalnämndens förslag 1967 att höja skatten med 50 öre. Fullmäktige beslutade istället att höja skatten med en krona till 8:90.

• Fullmäktige beslutade även 1967 att alla skolbarn i kommunen skulle få ett mål lagad mat varje dag från och med 1968.

• Söndag den 29:e träder normaltid in igen. Då är det slut med den helt onödiga sommartiden. Till vilken nytta? Sommarväder under den ljusa tidsrymden kan räknas i fåtal dagar. Det är helt klart att regeringen styr inte ens över tidscykeln!

• Ytterligare uppgifter har framkommit angående Gundrastorp kyrkliga förening. Syföreningen var med säkerhet bildad 1940 och övergick så småningom till kyrkliga föreningen. Vidare forskning pågår för att få fram faktiska bildandeår.

• Flaggdag infaller den 24. Det kan även finnas lokala flaggdagar!

• Glöm inte att rucka tidvisaren på söndag den 29:e!

• Ödet ger oss släktingar. Vänner väljer du själv. Tack för det! Vänner säger sig vara uppriktiga. Ovännerna är det. Ha dä bra med dina vänner!

epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.