• Tidigare har omtalats att årets julmarknad i Emmaljunga blir i Folkets hus lördag den 2/12 klockan 13-17. Förhoppningsvis kommer även boende i Vittsjö norra att finna vägen dit!

• MHF har sin julfestsamling i Bygdegården, Bjärnum onsdag den 6:e klockan 18.

• Julen närmar sig och därmed även Julens sånger i kyrkan den 10:e klockan 17. Insläpp brukar ske ½ timme tidigare. Programmet brukar bli längre och längre för varje år. Hur det blir i år är obekant?

Förra julhelgen sågs granen så lysande. Årets gran har kommit på plats.

• Den 3:e december är det kyrkliga 1:a Advent. Förhoppningsvis kommer granen med belysning att tala om att Adventstiden är inne. Ett förebud inför julhelgens ankomst.

• Året var 1977 då en miniatyr av Vittsjö kyrka såldes för 500 kronor. Det var då Kyrkans ungdom hade sin auktion. Fem år senare kostade en liknande miniatyr 1 000 kronor.

• Besökarna fyllde nästan hela stora salen i Medborgarhuset 1982. Stora dragplåstret var Jan Sparring. 24 programinslag med sång, musik och lyrik bjöds lyssnarna.

• ”Egon mitt i byn” bjöd intresserade till sin gård i Stockhult 1982. Där fanns en riktig gammaldags ambulerande tröska med halmpress. Säden som tröskades hade Egon Nilsson odlat på sin gård. Därtill drevs tröskverket med en bastant råoljemotor.

• Centraliseringen inom Postverket ökades 1982. Då skulle alla postförsändelser till Vittsjö sorteras i Bjärnum. Denna centralisering har fortsatt över gränsen.

• Vid denna tid 1987 började de första flyktingarna att anlända till kulturorten. Det var blandade känslor hos redan bofasta befolkningen,

• Inför julklappsinköpen 1997 var det 21 företagare som annonserade och erbjöd sina förträffliga varor och tjänster. Nio av dessa företagare finns kvar i dag!

• Genom förbiseende blev det en miss i reportaget från kyrkokörens 100 års firande. I orkesterdiket vid dopfunten fanns solisten med trumpet, Per Danielsson som medverkade flera gånger. Där fanns även Johan Eldonsson och Daniel Stenström med sina instrument. Det var inte enbart ett lekamligt dukat bord vid körjubileet. Det var även dukat bord med kyrkokören. Den som dukat bordet från början glöms ofta bort!

• Tiden nalkas för utseende av Årets Vittsjöbo! En del förslag har inkommit men du har kanske någon du vill förorda. Meddela Ewa i Servicekontoret.

• Den mobila julgranen har kommit på plats vid Sjöstugans p-plats. Det vore dags att en rotfast gran planerades.


Jan Rosén var snabb med både klubba och kommentarer.

• Auktionen i Emmaljunga församlingshem drog ut tiden. Jan Rosén var snabb och humoristisk vid försäljningen. Dyrast blev nog senap i småburkar med vidklistrat nummer. Kilopriset för denna specialsenap låg omkring 2 500 kronor kilot!

• Tänk och se framåt: Det är kortare tid än en månad tills dagarna börja bli längre.

• Ofta är en rik man en fattig man med pengar! Lev bra!

• epe

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch