• Kommunalstämman beslutade år 1902 att Axel Andersson skulle få tillstånd att idka handel med explosiva varor i krutkällare. Denna krutkällare byggdes 1896 och var i bruk till 1949.

• Bilden, Krutkällaren finns bevarad ännu i dag.

• Kommunalstämman beslutade 1912 utan votering att höja barnmorskans lön från 400 kronor till 550 kronor.

• Håkan Björklund annonserade 1917 att köpa en begagnad ristuggningsmaskin. Dessutom sålde han 6 000 kilo morötter.

• Brandkåren och frivilliga kallades till brand 1922 genom klockklämtning. Vittsjö parkettfabrik vid Lehultsvägen brann ner till grunden. Tyfon anskaffades tio år senare.

• Kyrkstämman uttalade sig 1922 för uppförande av mellanskola i Emmaljunga för Björstorps skolrote.

Kyrkklockan kallade för första gången 1922.

• Julinköpen kunde fördelaktigast ske hos H Zaunders specerier, annonserades 1927.

• O G Nilsson överlät 1932 sin herrekipering till Gunnar Blomkvist.

• Kommunalfullmäktige sa varken ja eller nej till inrättade av tjänst för hemsyster i socknen 1937. Kommunalnämnden hade inte heller någon åsikt varför frågan bordlades.

• År 1942 var kristidsnämndens expedition stängda både Julafton och Nyårsafton.

• Minst 500 kilo dynamit förbrukades 1947 då alla stubbar skulle bort från det som skulle bli Idrottsplatsen, sedermera Idrottsparken.

• Luciafirande, mer eller mindre officiellt firades av minst nio föreningar eller sammanslutningar 1947.

• Hugo Perssons smidesverkstad, sedermera Vittsjö mekaniska tillverkade den allra första mekaniska hissarna 1952 avsedda för större byggnadsarbeten.

• Nämndeman Georg Mårtensson i Furutorp blev avtackad med medalj och diplom 1967. Han lämnade alla sina kommunala uppdrag på grund av åldersskäl.

• Emmaljunga innebandy visar framfötterna och klubbförning. Damerna i div 2 klådde Gårdarike med 6-3. Det var sekunderna som avgjorde att herrar i div 3 föll mot Helsingborg med 6-5. Emmaljunga är på uppgång!

• Tydligen finns det ledning i någon förening som fått kalla fötter. Saklig och ärlig kritik är inte populärt!

• I dag söndag den 17:e blir det högtid med Lucia både i Verum och Emmaljunga.

• På tisdag kommer sång- och musikgruppen att sjunga på Skansenhemmet till glädje även för de boende.

• Å sen nästa söndag är det även Julafton med den följden att det endast blir tre ”röda” dagar i följd.

• Även på Julafton blir det julbön i kyrkan klockan 14 då också en gästande solist medverkar. Den allra första julbönen i kyrkan hölls sannolikt 1934 under Sam Olivius tid som komminister i församlingen. Sen kommer Julotta i Verum och Vittsjö i arla morgonstund.

• Å sen ä dä bara några dagar kvar tills nytt år infaller. Redan på fredag böjar dagen bli några sekunder längre.

• Tag vara på livet. Nu är din stund!

epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.