• Kulturorten gästades i fredags av teveprofilerna Jenny Strömstedt och Steffo Thörnqvist samt kändisen Gustav Fridolin. En del av sevärdheterna i Vittsjö besågs. Längre fram i tiden blir det ett TV program om alla partiledare, bland annat om Fridolin. Se kommande artikel!

Jenny Strömstedt, Gustav Fridolin samt Steffo Thörnqvist utanför Gustavs gamla skola.

• Det är för ditt bästa att mobil polisbuss finns mitt emot ICA butiken. Tag tillfället att ställa frågor som polisen gärna besvarar. Är intresset ringa kommer kanske denna service att rulla bort. Varannan tisdag klockan 10- 12 finns denna service. Nästa gång servicen erbjuds är den 8 maj: Passa på tillfället!

• I morgon är det sista dagen innan våren blomstrar in. Det där med Bondepraktikan har blivit några dagar försenat men nu kommer Naddarna, tre dagarna i april och tre dagar i maj. Jag vågar inte stå för frost någon eller några av de sex dagarna. Dock är det så att de senaste två decennierna har återgång skett till vintertid!

• Den 1 maj kommer mannarna i brandvärnet ha öppet hus i och vid brandstationen. Passa på och informera dig om vad som finns till din hjälp. Öppettid klockan 11-14.


Ett gäng som tyckte svaren var svårare än frågorna vid Hårsjön runt.

• Den 3:e blir det första etappen av populära trimrundan runt Hårsjön. Startplats för de tre kilometerna i omväxlande natur blir vid HAIK:s klubbstuga i Hårsjö.

• Så ha dä spårats att Vittsjödagen, en dag den 16 juni kommer att arrangeras. Det är en grupp frivilliga idealister som har tagit initiativet att denna hemvändardag kommer att fortsätta även i år.

• En lagerlokal vid Kvarngatan förintades av eld den 1 april 1973. Inget av större värde blev förstört.

• Fiskevårdsföreningen beslutade 1973 att öka fiskbeståndet i Vittsjön. 300 yngel av gös skall inplanteras.

• År 1973 fanns det 11 356 band till utlåning i kommunbiblioteket. 12 274 band utlånades under år 1972.

• Rekorddeltagare vid Hårsjön runt 1978. Då var det 196 motionärer som traskade runt Hårsjön. Den första av dessa trimmarscher ordnades 1972. De fortsätter även i år.

• Klass 2 i skolan fick jordnära upplevelse 1983. Då åkte lärare och elever buss till Rune Olsson i Hårsjö. Där fick de se häst med åder som ådrade upp fåror till potatis. Eleverna fick sätta ner ”sättepärer” i ådran. Där visades även hur kardad ull blev tråd vid en spinnrock. Rune Olsson visade borttransport av stenar på ett ”stenas”.

• Teleabonnenter begåvades med ny telekabel till och från orten 1993. Den nya kabeln skulle klara av en belastning på 2 000 samtal samtidigt medan dåvarande kabel klarade av 200 samtal. Hur lång tid tar det innan nya fiberkabeln är omodern?

• År 1993 eldhärjades 16 hektar ungskog vid Månsatorp. Branden upptäcktes av skogsbrandflyget.

• Aktuella tidningsklipp från 2008 i ”Värpatorparen” är uteslutande från flickornas spel på väg mot Allsvenskan Det är inget fel att även titta på flickorna. På det avståndet!

• År 2013 ännu mer flickor och bollar. Nu i Allsvenskan! Var blir alla unga vackra flickor av?

• Passa på och fira våren. Den bli tämligen kort i år.


Det var på den tiden då mjölk hämtades i kannor. Flaket på mjölkbilen fick förlängas för att bereda plats åt de drygt 200 kannorna.

• Enkel morgongymnastik: Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Sen tar du det andra ögonlocket! • Må bra! • epe

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch