Skriv ut

• På måndag återupptar Sockengillet i Röke specialiteten att servera bottegröt. Nu har ingredienserna åter framtagits för den uråldriga rätten.

• MHF i Bjärnum Vittsjö har månadssamlingen onsdag den 16 i Bygdegården, Bjärnum. Dit kommer Gun-Britt & Bo Malmberg som svarar för underhållningen.

• Sten Johansson vid tidigare förrättning i Vittsjö.

• Söndag den 20 blir det årliga hemvändardagen med början i kyrkan kl 11. Sen blir det ”äggakaga” i församlingshemmet. Dit kommer emmaljungabördige prosten Sten Johansson som berättar. Föranmälan till ”äggakagan” senast den 15 till Boel 0451 230 48.

• Oktobermarknaden 1894 var välbesökt av både folk och kreatur. Ordningen på marknadsplatsen var synnerligen god men så var inte fallet på den närbelägna gästgivaregården. En provisorisk finka anlades där inhysehjonen samlades för tillnyktning.

• Handeln med nötkreatur vid oktobermarknaden 1904 var livlig. Sju järnvägsvagnar med 70 nötkreatur avsändes söderut.

• Postföring skall ordnas varje vardag sträckan Vittsjö-Verum-Vittsjö. Gäller från 1 januari 1925.• Kommunalfullmäktige beslutade 1924 att till kronofjärdingsman utse Olof Nilsson, Ubbalt med en årslön på 400 kronor.

• Hilma Zaunders sålde avelsdugliga kaniner från flera raser importerade från Tyskland 1929.

• Olle Nockander annonserade 1929 att han sålde samt monterade in prima radioanläggning för 115 kronor.

• En bowlingklubb bildades i vävskolan 1929. Styrelsen bestod enbart av prominenta bybor.

• Zigenarkapellet Deikon ordnade dans i Emmaljunga folkets hus 1929 kl 7.30- 11 e.m.

• Brottarklubben ordnade dans i vävskolan 1934. Dansen föregicks av brottningstävling.

• Ny omnibusslinje tisdag och fredag öppnades Osby- Vittsjö 1939. Bud- och pakettjänst ingick vid behov.

• För första gången ordnades dragspelstävling i JUF stugan 1939. Flera tävlande kom från sydsverige.

• Här i första ”medborgarhuset” hölls tävling med dragspel.

• Röda korset inbjöd till upplysningsträff i Emmaljunga och Vittsjö 1939. Informationen innebar upplysningar hur brand- och gasbomber skulle oskadliggöras vid eventuellt fientligt anfall.

• Kommunalfullmäktige beviljade kronofjärdingsmannen 40 kronor till ersättning att han använde sin privata skrivmaskin 1944.

• Förskrivning inför mantalsskrivningen hölls även 1949 i socknens samtliga skolor. • Skolstyrelsen beslutade 1949 att tillsätta lärartjänst utan undervisningsprov.

• Folkets hus i Emmaljunga moderniserades för 10 700 kronor 1954. I denna summa ingick bland annat teaterscen och biograf.

• Även om alla har samma uppfattning kan alla ha fel!

epe