Skriv ut

• Först en rättelse på årtal. Det var 1954! eller 1953! och inget annat år då elektriska strömmen kom till Bröna by, berättas det via mail. Då blev Bröna by upplyst på årets längsta mörka natt.

• En avisa förmedlade inga större händelser under natten: En man skjuten i en närliggande stad..! I dagens brutala verklighet räknas inte skott mot en människa som större händelse! Vart är vi på väg? Vem bär yttersta ansvaret för dessa våldsdåd?

• På tisdag klingar 2019 ut och ett nytt decennium tar samtidigt sin början. Även om det varit förhållandevis bra detta år kan det kanske bli ett ännu bättre år 2020!

 Snön ligger kvar på julkärven, Gulsparvarna håller till i skogen och inte i samhället.

• Nyårsbönen i kyrkan på Nyårsafton börjar klockan 16. Gästmedverkande blir Per-Inge Enocsson från Vankiva. Dessutom medverkar hemmafolket Stefan och Mats.

• Nejden var klädd i vit snöskrud 1974. Vid Nyårsbönen i kyrkan medverkade Marie Almkvist som solist,

• En fördel med utebliven snö och halka är att naturfientliga saltet har skonat naturen, väg- och cykelleder. Tänk på att det är bättre gå i rusk och snö än att gå i slask och sörja!

• Har du tänkt vilket slöseri det är med naturens förmåner? Samma naturförmån används att släcka törsten med som att spola toastolen!

• Du har väl observerat att till Nyårsafton har dagen blivit cirka tolv minuter längre än natten?

• Det bästa kommer till sist! På årets sista dag är det två vänner som jubilerar. Grattis! • Slutet gott, allt gott utom den tomma plånboken!

• Beträffande läkarbrist sägs att ficktjuvar opererar på akuten!

• Till alla läsare av ”Spårat” sänder jag: Tack för gångna året samt ett Gott nytt år 2020. Förhoppningen finns att de flesta finner det läsvärt! Annars hade du väl inte läst!

epe