OFFERKÄLLAN VID BJÖRSTORP GÖMDE MYNT

Skriv ut

 

BJÖRSTORP. Så kallade offerkällor har det nog enligt sägner funnits lite varstans i våra bygder. Enligt uppgift har det funnits minst fyra sådana källor i Vittsjö socken men säkerligen har det funnits betydligt fler, mer eller mindre utnyttjade. Om någon skänkte en slant till källans botten och källans helgon kunde vissa önskningar går i uppfyllelse, främst botande från någon sjukdom.

Fynden från offerkällan vid Björstorp.

 

 

 

 

 

 

 

I Björstorp, öster om Emmaljunga har det funnits en sådan offerkälla som skulle ge bättre syn om den drabbade skänkte en slant. Denna källa har i århundrade varit känd men offrandet i källan började i början av 1700-talet och upphörde i början av 1900-talet, enligt återfunna mynt.

Intresserade från Wittsjö hembygdsföreningen jämte markägaren beslutade efter noga överväganden att kontrollera om det verkligen var en offerkälla en bra bit ut i skogen. Det var en uppgift från 1907 som dåvarande ägaren till källan kunde visa platsen där källan porlade fram i kanten av en mosse varför vattnet knappast var smakligt som dricksvatten.

Efter vissa lokaliseringar började några personer att utforska källan en höstkväll 1978 och spänningen var näst intill olidlig! Efter en halv meter mossvatten började dyn att träcka upp till utforskarna men det dröjde inte så länge innan det första myntet sållades fram. Det var en femöring från 1895. Den ”stora” samlingen av mynt fanns naturligtvis på källans sandbotten 150 centimeter ner. Total hittades 29 mynt, varav en Dansk skilling från 1860 och en blyknapp. Det äldsta myntet var daterat 1716 och det yngsta myntet var från början av 1900¨talet och blyknappens diameter var mindre än tio millimeter. Noggrannheten vid utforskningen var total då varenda detalj av den uppgrävda materian undersöktes.

Inget av mynten hade något numismatiska värde och hela samlingen förvaras säkert hos hembygdsföreningen. Vid öppethållandet av museum visas mynten vid några tillfällen.

Sannolikt kan källan vara helgad åt något helgon men vad som säger emot detta är att källan var placerad tämligen långt från kyrkan. Åldern på källan som offerkälla kan vara från 1500-talet. Offerkällan är numera registrerad hos Riksantikvarieämbeten liksom fyndet.