VINDKRAFT REDAN ÅR 1920

Skriv ut

VITTSJÖ. Kabeldragning och vindkraft till försörjning av elström är högaktuella spörsmål just nu.  Det fanns vindkraft redan på 1920-talet för att inte tala om de ”möllor” som monterades upp lite varstans före och under Andra världskrigets dagar innan det allmänna nätet blev utbyggt.
Bilden visar vindmöllan på backen intill Kallsjön.
Den kanske allra första så kallade vindmöllan i dessa trakter var i Ekholmen men den var inte avsedd att alstra ström utan för att pumpa vatten! Det var omkring 1920 som Bror Nilsson byggde vindmöllan efter Amerikanskt mönster. Bror bodde där Vita Hästen sedan hade sin restaurang och numera är där en flott villa, nästan mitt emot där Snapphanestugan låg. Fastigheten låg tämligen högt i förhållande till den nedanför liggande Kallsjön. Vid torrtiden var det nog tämligen torrt på backen och att bära vatten från sjön till växthusen var nog så påfrestande. Då kom Bror på idén att bygga en vinddriven vattenpump för att pumpa upp vattnet från sjön. Själva tornet var uppskattningsvis tio meter högt och själva vindhjulet efter amerikansk modell var omkring två meter i diameter. Vattnet pumpades upp i en behållare som uppskattningsvis rymde tre tusen liter sjövatten.
Nedersta delen av tornet var tydligen utfört i trä medan övre delen var stålkonstruktion. Från vattenbehållaren drogs vattenledningsrör som grävdes ner i marken. I rören fanns ett antal hål där vattnet kunde sippra ut i växthuset genom självtryck från behållaren. Då kom vattnet underifrån dit rötterna drogs i stället för att dra sig uppåt för att söka vatten!
Vid tiden för Andra världskriget hade inte det allmänna elnätet byggts ut varför en och annan som var trött på karbidlampan eller fotogenlampan byggde en egen liten vindkraftsmölla.  Höjden på dessa var kanske 15 meter och vindbladen var tvåbladiga. Förutsättningen var att det blåste upp emot frisk bris. Några hade batterier för att lagra överbliven ström. Detta kunde räcka någon timme då 15 watts lampor med 110 volt inte sög så mycket av den fattiga strömförsörjningen.