TROBECKS PENSIONAT HAR HAFT MÅNGA ÄGARE .

Skriv ut

 

Vittsjö.Trobecks Pensionat var från början avsett som bostad men strömmen av turister var orsaken till förändringen till pensionat. Som framgått i tidigare artikel om Turistgården kallades detta pensionat en kortare tid för Trobecks. Där Trobecks, numera VITTSJÖ SLÄGGAN KB är beläget fanns i början av 1800-talet en kringbyggd gård. Mitt emot Trobecks, när tidigare Din-X macken fanns var det också en kringbyggd gård. Fastigheten uppfördes 1870.

 

Så sågs Trobecks ut före 1905 då unionsflaggan var hissad. Unionen 1100- 1905)


Trobecks har synnerligen gamla anor ända från tiden strax efter Snapphanetiden. Då fanns gästgiveri och skjutsstation. På vissa platser fanns skjutshåll redan på 1650-talet men det är okänt om Trobecks redan då var ett skjutshåll. På stenen strax söder om Trobecks finns angivet ¾mil (8 km) till Bjärnum Til Markaryd 1 3/8 mil (14,7 km).
Fru Bern från Malmö var den allra första som registrerades som ägare till pensionat 1893 men några år tidigare hade hon bedrivit gästgiveri i det långa huset som flyttades till Markarydsvägen 15. Fastigheten ägdes då av riksdagsman Håkansson. Under sina år som pensionatsvärdinna kallades pensionatet dels för Vittsjö hotell och dels för Berns hotell. Fru Christine Bern hade en släktig som var ägare till Berns hotell i Hässleholm och hon hade en svåger som ägde Berns hotell i Stockholm.
Det blev nya ägare till pensionatet 1907. Det var fröken Peta (Pettersson) och fröken Steijffert som blev kompanjoner fram till 1912. En schism uppstod mellan kvinnorna och år 1913 byggde Peta en annan fastighet som kom att bli pensionat Tallbacken. (se kommande artikel).  Fröken Steijffert blev ensam ägare till det som senare kom att bli pensionat Trobecks. Då ändrads namnet från Berns till Streijffers pensionat. Hon blev ägare till fastigheten omkring 1919-1920 och då blev det åter namnändring till Streijffers vilohem och drev verksamheten till 1936.
TROBECKS 1936
Artur Trobeck köpte fastigheten med pensionat 1936 och då blev det namnändring till Trobecks pensionat. Under året 1956-1961 utarrenderade han rörelsen till Hans Rydlund och 1961 köpte Lennart Josefsson pensionatet. Under åren 1982-1984 var Gunnel Möller ägare till pensionatet. 1984 övertog Per Lindell rörelsen som då ändrade namn till Trobecks Turist- & Konferenshotell men efter en regnig sommar 1987 försattes pensionatet i konkurs med 14 hel- och deltidsanställda.
I slutet av september månad 1987 var Kjell Öman beredd att överta och inrätta det anrika pensionatet till slussförläggning för 125 flyktingar. Då tände det till i befolkningen! Medborgarhuset fylldes snabbt vid en informationskväll där ortens befolkning var kritiska mot förläggningen. Protesterna räckte inte till utan det gamla pensionatet började ta emot flyktingar. I juli månad 1988 hettade det verkligen till då någon kastade in en brandbomb genom en öppen dörr. Tre ungdomar greps, misstänkta för dådet. Ynglingarna överlämnades senare till sociala myndigheterna. Många Vittsjöbor tog då sympati för flyktingarna efter detta attentat. Lugnet lägrade sig så småningom.
Avtalet med invandrarverket utlöpte 1989 och då köpte Britt Marie Ranstorp anläggningen som ändrade namn till Trobeck Rehabiliteringscenter, även som sjukhem. Vid denna tid utfördes en om- och tillbyggnad av fastigheten som utökades med en våning till tre våningar i konferensdelen med totalt 60 rum. Genom ombyggnaden utfördes omändringar till sjukhem då av de 60 rummen blev 32 rum inrättat för äldreboende i hotelldelen.

GÄSTERNA FLYTTADES ”HEM”!

Den 1 mars 1993 var anläggningen klar att ta emot de första gästerna. Efter tre år började Hässleholm kommun att ta ”hem” gästerna till egna anläggningar och 36 anställda blev uppsagda, Efter skattetvist såldes företaget till Danska storkoncernen ISS som avsåg driva verksamheten vidare. År 2002 övertog Carepartner AB sjukhemmet Trobecks i Vittsjö och tre år senare var det Aleris som hade hand om vården. Under 2006 inträffande en brand i bassängrummet. Sedan oktober månad 1999 är det Vittsjö Släggan KB som är ägare till fastigheten men ingen verksamhet förekommer sedan september 2009.
Som framgår har det varit många brokiga rörelser i det anrika pensionatet. Vad kommer framöver att ske med Trobecks?

 

 

Så här tar sig Trobecks ut i dag med stora volymer som står till ingen nytta!