HARRY B JÖNSSONS SKOAFFÄR BLEV MARGITS BOD

Skriv ut

VITTSJÖ. Uttrycket Margit Bod, Hässleholmsvägen 7 är i dagsläget tämligen okänt för de flesta liksom att Harry B Jönssons hade sin skoaffär i fastigheten. Numera är det tennsmeden Agnar Bjarke som äger fastigheten.

 

Bilden: Margits Bod i början av 1900-talet. Personerna är dottern Nanna, fru Johanna Jönsson, sonen Harry B Jönsson och fadern August Jönsson.

 

Fastigheten byggdes år 1907 av skomakaren August Jönsson men innan fanns där en äldre byggnad på platsen som August Nilsson köpte 1895 innan han uppförde fastigheten. Året var 1902 då August Jönsson startade inom branschen skomakeriskrået samtidigt som han började sälja fabrikstillverkade skor. Dessa skor började komma i marknaden omkring 1873. Då fastigheten byggdes 1907 inreddes den både som affär och verkstad med bostad på övre våningen. August Jönsson hade sin rörelse till sin bortgång 1938.
Harry B Jönsson började sin skomakargärning 1920 då han var 14 år fram till 1937. Från detta år var verksamheten helt inriktad på försäljning av fabrikstillverkade skor. Då var det verkliga lågprisvaruhuset inom skobranschen. Det fanns ingen annan som sålde skor så billigt som Harry B Jönsson. Förtjänsten på skor var verkligen ringa men Harry skapade sin tämligen ansenliga förmögenhet på aktier. Harry B Jönssons namn lever kvar i Harry B Jönssons minnesfond som numera juridiskt sett övergått i Vittsjöfonden. Harry B Jönsson avled 1987.

År 1958 överläts rörelsen till Margot och Artur Trobeck och då blev det Margits Bod. I butiken såldes då inte enbart skor utan även prydnadssaker och liknande. Margit och Artur Trobeck överlät rörelsen till Harry Sjöberg som var verksam till 1977. Året efter var det Christina Pedersen som ägde fastigheten. Ytterligare under ett par år var det keramikverkstad och försäljning i fastigheten. Sedan 1980 är det tennsmed Agnar Bjarke som är ägare till fastigheten.

 

Så ser fastigheten Margits Bod i år 2010