THEBRÖDSBAGERIET HADE VERKSAMHET I SMÖRANNETTES HUS.

Skriv ut

VITTSJÖ. Hässleholmsvägen 11 har under seklets och decenniers gång haft många benämningar. Från början 1890 var det SmörAnnettes, sen kom Pelarcondis, Thebrödsbageriet, Lantmannaaffären och ElOlles. För närvarande är det ingen verksamhet i bottenvåningen förutom ett dataföretag men bostäder är inredda på övre  plan.  Fastigheten är belägen på en tidigare allmänning som var i bruk vid de stora marknadsdagarna. Det vara nära tjoget ägare till tomten på allmänningen då den friköptes.

Bilden visar Smör-Annettes fastighet någon gång efter 1922. Exteriören är tämligen lik dagens utseende. En lantbrukare får lastat några säckar från Lantmannaaffären.

 

Troligen var det JP Stensson som uppförde fastigheten som då ägdes av SmörAnnettes dotter Elise. Dottern blev förälskad i Knoblanch som varit hovmästare i Stockholm och herremannen övertog således både Elise och fastigheten. Elise blev änka och hon gifte om sig med en skomakare Jönsson och snart flyttade paret till Bjärnum omkring 1913. Under kortare tid fanns även en skräddare Nilsson där med sitt yrke. SmörAnnettes caférörelse övertogs av Hilma Tuvesson som senare flyttade från orten omkring 1920. Två systrar övertog verksamheten men efter ett par år flyttade de också från orten. Bagerilokalerna stod tomma och övergivna några år innan fru Regnér åter startade upp caférörelse 1940 och caféet kallades Pelarcondis. Gunhilde Nilsson övertog café- och bagerirörelsen 1947 och stannade kvar till 1964 då hon flyttade verksamheten till Strandvägen.

Verksamheten ändrades i de anrika cafélokalerna 1967 då färghandlare Allan Eriksson hade färghandel till 1972. Då blev det åter annan verksamhet när ElOlle Videll flyttade in sin elektriska verksamhet samt köpte fastigheten 1977. Numera år det Birgit Lydén som är ägare till fastigheten sedan flera år tillbaka.

Två tillbyggnader har skett med fastigheten då en vinkelbyggnad tillkom på norra delen omkring 1913. Omkring 1922 började också Lantmannaaffären sin verksamhet. Tre år senare gjordes en tillbyggnad med pelare och byggnad över pelarna. Under en tid hade Torsten Persson sin korgmöbelverkstad på andra våningen.

Fastigheten köptes 1912 av Blixt och samma år såldes han den vidare till Anders Nilsson, nyligen hemkommen från Amerika och han hade spannmålsaffär i fastigheten. Denna rörelse övertoga av Åke Nilsson, Ekholmen 1921. År 1917 var det Nils Kristensson, Änglarp som förvärvade fastigheten för 17 000 kronor.  År 1922 köpte Ivar Johansson halva fastigheten för 12 000 kronor och började då som spannmålshandlare. Han hade denna verksamhet fram till sin bortgång 1940. Företaget fortsatte sin verksamhet som AB med Hugo Florin som företagsledare fram till omkring 1957.

Waldemar Wiwsten köpte fastigheten 1959 och ElOlle Videll blev ägare 1977. Som framgår av redogörelsen har det varit många ägare till fastigheten som också har haft många verksamheter i SmörAnnettes fastighet.

Bilden: SmörAnnettes fastighet som den ser ut i dag och ägs nu av Birgit Lydén.