NORDISKA KOMPANIET I VITTSJÖ

Skriv ut

VITTSJÖ. Nordiska Kompaniet har funnits i Vittsjö enligt talesätt men är nu borta. Nordiska Kompaniet i Vittsjö hade inget att göra med namnet i Stockholm, knappast ens likheten! Nordiska Kompaniet var beläget där nu Linden har sina fastigheter med bland annat Handelsbanken och gamla Postlokalen där nu dataföretaget Gula Huset residerar som hyresgäster med adress Hässleholmsvägen 29 – 33.

Detta är Nordiska Kompaniet i Vittsjö fram till 1963. Som synes var det en pampig byggnad. I högra kanten skymtar Granélis fastighet som tidigare ägdes av ”Stue Olsson”.

Den stora fastigheten byggdes 1914- 1915 av byggmästare Janne Eneroth. Han var också ägare till fastigheten fram till 1926 då Axel Olsson (Stue Olsson) köpte fastigheten. Fabrikör Oskar Lindkvist var ägare till Nordiska Kompaniet från 1952 till 1962. Ett är senare, år 1963 revs hela den stora fastigheten. Numera är det kvarter Linden som har fastigheten med affärslokaler i bottenplan utmed väg 117 och utmed Strandgatan. Under de gångna åren har det funnits många verksamheter. Greta Malmberg hade tvätteri och strykning i gårdens bryggstuga samt i fastigheten, Mimmi Olsson hade sin fotoateljé där innan hon flyttade till fastigheten intill Bäckabro. Ebba Lindkvist hade modeaffär 1939- 1949, till en del inriktad på hattmode för damer.


I södra delen av källarplanet hade Severin Svensson caférörelse från 1916/17 fram till 1927/28. Under åren 1928- 1938 hade Severin Svensson en kaffeaffär en trappa upp. Denna rörelse flyttade han senare tvärs över gatan. Kaffeaffären i Nordiska Kompaniet överlät han tydligen till en Karlsson som ändrade verksamheten till matvaruaffär. Han överlät senare rörelsen till Sjöholm som efter en tid flyttade sin verksamhet till Bjärnum i slutet på 1940-talet. Skomakare Assar Nilsson övertog lokalerna under ett par år innan tapetserare Axel Johannesson flyttade in. Han flyttade senare sin verksamhet till Markarydsvägen intill Sjövik.

I norra delen av källarplanet fanns en blomsterhandel som innehades av en kvinna Rosén och hon gifte sig med en Andersson varefter blomsterhandeln avvecklades. På andra våningen hade skomakare Albin Andreasson sin verksamhet under åren 1917- 1926 då Waldemar Larsson övertog denna verksamhet. Efter något år övertog en Holgersson denna skomakerirörelse. Han var gift med Greta Malmbergs dotter och paret flyttade senare till Sibbhult.

På gården, öster om fastigheten fanns ett korgmakeri som drevs av Lorentz Malmberg. Några år tidigare hade Axel Svensson cykel- och bilverkstad. Denna rörelse flyttade och blev senare Malte Nilssons bilverkstad vid Hässleholmsvägen.

Inga uppgifter har framkommit men sannolikt var det bostäder på andra och tredje våningen i Nordiska Kompaniet i Vittsjö.

 

Bilden visar hur det ser ut i dag där Nordiska Kompaniet låg fram till 1963. Nu är det kv Linden på samma plats.