BODELSSONS ”FRIKÖPT” FLERA GÅNGER

Skriv ut

 

VITTSJÖ. Bodelssons hus är nog obekant för de allra flesta, åtminstone den yngre årgången. Jag vet inte hur jag skall benämna det i dag för att göra det begripligt men huset finns norr om Röda Korsets försäljning och söder om Järnvägsstationen. Det är sannolikt ett av de äldsta husen i Vittsjö stations- samhälle. Första huset på tomten byggdes omkring 1780. Förkolnade rester antyder att dåvarande hus brann ner efter 1812? Nuvarande byggnad uppfördes 1860/65.

Bilden visar Bodelssons för cirka 100 år sedan. Observera att trappan till ingången går direkt ut i gatan. Verandan finns kvar men trappan är borta.

Det äldre huset, ett så kallat gatehus (hus byggt utmed en gata) beboddes troligen av Sven Gudmundsson som var arrendator på Hålegården. Han avled 1837. Vem som uppförde nuvarande hus är okänt men en urmakare Hallberg lär ha varit ägare till fastigheten 1865 och troligen var han den förste ägaren? Nästa ägare till huset var urmakare Nils Petter Håkansson 1826- 1891. Nils Petter avled och då gifte hans hustru Anna om sig med snickaren Nils Magnusson som hade sin verksamhet i ett uthus strax intill. Anna var tydligen ägare till fastigheten då hon avled 1912.

Då köpte urmakare Olander Wahlqvist och snickare Alfred Widén gemensamt fastigheten 1913 men då uppstod problemet. Banmästare Sven Bodelsson hade tydligen fått ett förhandslöfte från Hässleholm Markaryd Järnvägs AB att få sin bostad i huset. Fastigheten var belägen på byns allmänning och järnvägsbolaget hade tagit fastigheten i anspråk genom expropriation den 11 juni 1891. Huset låg alltså på järnvägens område och bolaget köpte huset 1914 för rivning. Nu blev det så att Bodelsson med familj flyttade in strax efter köpet 1913. I stället för rivning flyttade banmästare Sven Bodelsson in i fastigheten 1914 med rätt att bo där utan kostnad och senare köpte Bodelsson huset som 1954 förvärvades av frisör Sven Åke Ekeberg.  Olika uppgifter gör gällande att fastigheten har vid två tillfällen friköpts från allmänningen men det var Sven-Åke Ekeberg som slutligen friköpte hela fastigheten 1954.

Omkring år 1900 utfördes en tillbyggnad av södra delen av gatehuset. Nästa tillbyggnad skedde av Bodelsson då norra delen tillbyggdes med separat ingång. Där hade skomakar Gunnar Svensson under en tid sin verkstad. Två jordkällare byggdes omkring 1928 men revs 1951. Ett uthus från 1812 fanns på tomten med eldades upp som brandövning under 1940-talet. I norra delen var det damfrisering fram till 1933. Samma år flyttade frisör Anders Nordström in fram till 1948 då frisör Sven Åke Ekeberg flyttade in och sedan flyttade skomakare Gunnar Svensson in. Sven Åke Ekeberg flyttade 1953/54 in i sin nybyggda fastighet där nu Röda Korset har sin försäljning. Samtidigt flyttade Bror A Nilsson in med sin herrekipering i fastigheten.

Innan Ekeberg byggde sin affärs- och hyresfastighet hade Wivstens manufaktur sin affär i barrackliknande byggnad på platsen där Ekebergs fastighet byggdes. Wivstens flyttade sedan tvärs över gatan till Nockanders fastighet där nu Vittsjöhallen finns.

Handlanden Ivar Bengtsson hade sitt kontor och tidvis bostad i södra delen 1920-1950. Ingeborg Ekeberg hade damfrisering 1951- 1961 och efterträddes av Inga Maj Bengtsson. Under flera år hade Turistföreningen sin turistbyrå i fastigheten. I en källarlokal hade Karl Johansson köttaffär 1918-1932 och därefter hade Severin Svensson fiskaffär fram till 1938.

Som framgår har det varit många händelser förknippade med Bodelssons fastighet.

 

Bodelssons i dag. Den största förändringen är att trappan ut i gatan är borta. T v i bild Ekebergs fastighet där tidigare Wivsten hade sin butik.