MATSERVERING I URMAKARE HENNINGS HUS

Skriv ut

VITTSJÖ.  Urmakare Henning Håkanssons hus är borta sedan 1956. I dag finns företaget Gåvan och Vittsjö Blomsterhandel på nästan samma plats. Som namnet förtäljer fanns det en urmakare som hade sin verksamhet i det tämligen stora huset. (Se tidigare artikel om Bodelssons) I huset fanns tidvis matservering samt en cykelverkstad på gården fast skylten på huset anger att det var en velocipedaffär samt reparationer av sådana fordon! Huset uppfördes omkring 1903.

*Bilden visar urmakare Hennings hus. Personerna på bilden är f v Axel Håkansson med cykel, fru Fredholm, Helena Håkansson, Verner Fredholm, Bertil Fredholm, Henning Håkansson, Håkan Jönsson, Carl Ottosson, Herman Gundrerup Persson och lärarinnan Karin Bengtsson med cykel.
Det stora huset uppfördes troligen som ett bostadshus men ändring skedde snart. Zaunders, Bodelssons och urmakare Hennings hus har ett visst samband. Johan Zaunders hustru Hilma var dotter till urmakare Henning och hans maka Helena Håkansson. Henning var i sin tur född i Bodelssons hus där också hans dotter Helena föddes.

Även om huset var avsett som bostadshus så inredde ganska snart Henning en urmakeriverkstad i norra delen av fastigheten. Kanske hade han urmakeriet mer som en hobby än verksamhet för levebrödet. För att klara av det dagliga behovet av kontanter började Helena ganska snart att ha öppet för matservering i södra delen av huset. Hon arbetade med denna service till omkring 1938 då hon var 80 år gammal.

Jenny som senare blev gift med stins Nils Larsson öppnade någon form av sybehörsaffär i en lokal i urmakare Hennings hus omkring 1905 då hon kom hem från Amerika. Denna verksamhet övertogs efter ett par år av hennes syster Edit på en annan plats. Därefter hade troligen skräddare Nilsson verksamhet i samma lokal tills han avled 1921. Han hade sin bostad på den då oinredda vinden som troligen inte var så ombonad.

Helena och Henning bodde på andra våningen under sommartid i flera år då bottenvåningen var uthyrd till sommargäster.

När matserveringen upphörde flyttade Oskar Tollström in med sin verksamhet som fotograf och antikvitetshandlare. Han hade tämligen stor verksamhet med sina båda rörelser som han kombinerade. Han hade även en fotoateljé för att kunna utöva sitt kunnande.

På baksidan av huset fanns en velocipedaffär och reparationsverkstad för cyklar som ägdes av Harman Persson. Ingång till hans verksamhet skedde från Kopparslagargården. Herman Persson avreste till Amerika omkring 1910.

År 1955 köpte Arne Jönsson urmakare Hennings fastighet som revs ner. Arne Jönsson uppförde nuvarande fastighet 1957.

Bilden: Platsen i dag där urmakare Hennings hus var beläget fram till 1956.