MISSIONSHEMMET BLEV VITTSJÖSKOG

Skriv ut

 

 

VITTSJÖ. Missionshemmet, numera Vittsjöskog uppfördes för snart 80 år sedan, 1931, en byggnad med kristen förankring men föregångaren till Missionshemmet var det som i dagligt tal kallades för Annexet, numera ett vandrarhem som är beläget snett bakom.  Ytterligare en byggnad uppfördes som predikantbostad för kringresande talare. Numera ägs denna byggnad sedan 2002 av Vittsjöbygdens EFS, kallad EFSstugan. 

 

 

 

 

 

 

Vittsjöskog som det ser ut idag

Föregångaren till Missionshemmet var Annexet, numera vandrarhem. Byggnaden uppfördes på 1920-talet och var avsedd som villabyggnad åt folkskollärare Otto Centlow från Malmö. Byggmästare var J B Eneroth. Snart började Centlow ta emot gäster och besökande till mindre bibelträffar eller bibelstudier. Centlow tillhörde EFS och var en känd och populär folktalare som reste omkring och förkunnade bibelns ord vid sidan av sitt yrke som folkskollärare. Verksamheten i Annexet växte och snart började små gästrum inredas för att ta emot för övernattning.

Stugan började bli allt för trång med ständigt växande besöksskaror varför en ny byggnad planerades. Trävaruhandlaren Oscar H Andersson fick uppdraget att bygga det som skulle bli Missionshemmet. Han var tveksam då han inte tidigare uppfört någon större byggnad men genom övertalning av några betydelsefulla personer med kristen anknytning antog har sig uppförande för 34 500 kronor. Kontraktet skrevs 12 februari 1931 och byggnaden skulle vara färdig till jultiden 1931. På den tiden hade byggnadssnickarna 70 öre per timme medan grovarbetarna hade 55 öre i timmen.

Vid invigningen omtalades att byggnaden var uppförd i herrgårdsstil med stor hörsal i källaren, rymlig matsal, serveringsrum samt kök i källarplanet. Därtill kom åtta gästrum och andra nödvändiga utrymmen.

Tiden gick och behovet blev större varför en tillbyggnad utfördes 1956- 1957 då även köket flyttades en våning upp från källarregionerna. Då blev det också förhållandet att fasta gästerna vistades på en plats medan tillfälliga gäster, födelsekalas och liknande samlades på en annan plats. I källarplanet inrättades konferensrum och arkiv. Denna tillbyggnad kostade 600 000 kronor.

Första föreståndaren för Missionshemmet var Oskar Feldt. Husmor var då Selma Svensson som efterträddes av Hanna Olsson. Under många år var Inga Grandin husmor och sedan kom Rut Christiansson och Karin Olsson började sin tjänst 1975 och slutade sin livsgärning som husmor 1993 då hon efterträddes av Birgitta Dahlin. År 1994 tillträdde Ingvar Nordin som föreståndare och hans hustru Ann Christin blev husmor. De hade sin tjänst till 1997 då hela anläggningen såldes och namnet ändrades till Vittsjöskog 1988. I dag är det Betomatic som äger fastigheten och har kontorslokaler i nedre plan. Bottenplan hyrs fortfarande ut till olika samlingar. Innan EFS köpte EFSstugan hade föreningen sina samlingar i Missionshemmet från 1994 och fram till 2002.

De bekanta bibelkurserna startade i Annexet 1927 och fortsatte i Missionshemmet till 1999 och från 1968 kombinerades denna kurs med Stilla dagar som även dessa upphörde efter några år.