OLLE LARSSON HADE MÅNGA UPPDRAG!

Skriv ut

VITTSJÖ. Olle Larsson var på sin tid Vittsjös starke man! Han strävade kanske inte efter alla uppdragen men å andra sidan tackade han nog inte heller nej till något uppdrag! Olle Larsson var född i Snärshult 1908 och avled i Vittsjö 1987, 78 år gammal. Sysslan på lantbruket i Snärshult hägrade inte för Olle som inte ville vara så jordbunden!

BILDEN: Kommunpolitikern och byggmästaren Olle Larsson.

Snart nog började han som möbelsnickare men friskluften lockade mer varför han började som byggnadssnickare. Efter några år som lärling började han som egen företagare i byggbranschen. Efter hand blev det villor och bostäder som uppfördes att följas med fastigheter och industrier. Verksamheten utökades till andra orter.

Redan som 30-åring fick han sina första kommunala uppdrag som ökade efter hand. Han blev ordförande i kommunala bostadsstiftelsen, byggnadsnämnden och industribyggnadsstiftelsen. Därtill vara han ledamot i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden.

Olle Larsson var en av förkämparna för att Vittsjö skulle få ett medborgarhus och deltog i golfbanans uppkomst i Ubbalt. Inom turisttrafikföreningen var han aktiv och värnade om ortens turistliv. Under 30 år var han ledamot i föreningens styrelse. Vattenvården i sjöarna intresserade liksom utökning och förbättring av fiskbeståndet. Till detta intresse hörde även att minimera minkstammen som tidvis hade förödande inverkan på fisk och i synnerhet på kräftbeståndet. Han var en av dem som räddade Sjöstugans café till eftervärlden som sommarcafé och var sedan under flera år ordförande i Sjöstugan AB

Intresset för jakt fanns från ungdomen och färden ställdes ofta till Snärshult med geväret i bagaget. Med tiden avvecklades uppdragen som var åtskilliga under Olle Larssons aktiva tid i kommunal verksamheten.