Hur ofta sänder ni Påskkort numera?

Skriv ut

För ett sekel sen var det vanligt att man sände Påskkort sinsemellan. Hur är det nu, hur många påskkort har ni sänt/fått de sista åren? Jag själv har nog fått sisådär en fyra fem kort de sista fem åren, sänt några det har jag inte gjort. Nog om detta, här kommer några av de påskkort som jag ärvde efter min morfar och mormor Gotfrid och Nanny.
Hoppas ni får lika mycket nöje av dessa vackra påskkort som jag har fått!


Detta kort är sänt till Fröken Nanny Nilsson 31/3 1902.

 

 

 

 

 


Detta kort är också sänt till Fröken Nanny Nilsson 22/4 1905.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Detta Påskkort i relief och med versen ”Hoppa, sjunga må vi unga
nu i påskens glada dar! Spela gubbe från din stubbe – På fiolen din
ej spar! Påskkortet är sänt till Snickaren Herr G. Mårtensson 21/4 1905. 

 

 

 

 

Detta kort är sänt till Fröken Nanny Nilsson 19/4 1908.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta påskkort från USA är sänt till Mr and Mrs Gotfrid Mårtensson.       Tyvärr är det nog sänt i ett kuvert och det finns inte kvar någon      stämpel, så datering kan jag ej ge på detta kort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta påskkort är sänt från Walter och La Verne USA till Mr Gotfrid Mårtensson.
Tyvärr är det likadant med detta kort som det var med föregående,
det är troligtvis sänt i ett brev.