AMNER BYGGDE ÅT ANDRA MEN INTE ÅT SIG SJÄLV!

Skriv ut

VITTSJÖ. Amner Kristiansson var född i byn Boalt i västra delen av Vittsjö socken. Han var döpt till Amner Frans Charles och var född 1879. Han avled efter en trafikolycka i Värsjö 1954, nyligen fyllda 75 år. Hans yrke var byggnadssnickare och hans bobby var bokbinderi.
Trots han var byggnadssnickare hade han minimal omsorg om sitt eget boende. Han lät sitt föräldrahem allt mer förfalla och lagade taket nödtorftigt då det började droppa in i rummet vid regnväder.


Med tiden fick Amners bostad förfalla allt mer. En tid efter hans bortgång såg det ut på detta sätt. Nu är det renoverat.

Amner vad född i Boalt (Räset) som gränsar till Hästhult by. Amners fader reste till Amerika för bättre levnadsvillkor 1887 och avsikten var Amner och hans moder skulle följa efter. Fadern avled i Amerika en tid efter ankomsten dit och därför stannade Amner och hans moder kvar hemma på gården. Det föll då på Amners lott att sköta sysslorna på den lilla gården.

Detta julkort fick jag av Amner omkring 1940 med Hemvärnets symbol som frimärke.


Intresset för byggnadssnickeri tog allt mer över intresset och under flera år var han anställd hos byggmästare Stensson i Vittsjö. Under denna tid var han delaktig i uppförandet av flera byggnader i Vittsjö. Han hade även kortare anställningar hos andra byggmästare och delvis arbetare han i egen regi inom sitt skrå. Hans egen bostad fick förfalla allt mer!
Amner var oerhört kunnig inom de flesta ämnen och sina kunskaper inhämtade han från de tre dagstidningar hade prenumererade på, bland annat Stockholmstidningen samt två lokala tidningar. Sannolikt läste han allt som förmedlades genom dessa avisor. Alla tidningar sparade han i stora högar för att ha till hands om så skulle behövas. Dessutom prenumererade han på veckotidningen Allers samt Såningsmannen. Inte nog med detta: Han hade som mest omkring 1 200 böcker av allehanda slag.
Amners kunnighet gav sig till känna vid en frågesporttävling där han representerade i Hemvärnslaget. Amner klarade alla svaren men juryn dömde bort ett svar. Amner visste han hade rätt och påvisade att han läst svaret ”Djurens Liv”. Frågesportledaren hävdade att han hade rätt då han hämtat uppgifterna från ”Nordisk Familjebok”. Amner cyklade hem med fart, hämtade sitt uppslagsverk och återvände till lokalen men han blev ändå bortdömd. Detta kunde Amner aldrig smälta. En del av sina kunskaper inhämtade han vid Föreläsningsföreningens sammankomster där han även var ledamot i styrelsen.
Amner var en av de första som friviligt anmälde sig till Hemvärnet och han var en av de få som bevistade alla sammankomsterna. Jag ha ett personligt minne av Amners ideologi . Mina föräldrar var bland de första som installerade telefon i området. Hemvärnet bildades 1940 och vi fick då telefonmeddelande att snarast meddela bland annat Amner att Hemvärnet skulle samlas. Nätt och jämt cykelkunnig fick jag uppdraget att cykla två kilometer till Amner och lämna ett skriftligt meddelande. Jag hade nätt och jämt kommit hem då Amner kom i full karriär på sin cykel med hemvärnsuniform och mausergeväret på ryggen.
Amner var godtemplare i hela sitt liv och tillhörde nykterhetslogen Gustav Adolfs Räddning av N  G T O  i Vittsjö där han blev medlem 1897 och senare i Skånes Fagerhult. Amner var även politisk intresserad och framhöll gärna sina ideal men själv deltog han inte i kommunala politiken.

Jag minns också Amner då han var i mitt föräldrahem och hjälpte till med bland annat skogsarbete. Han var oerhört godmodig och hans humor kom ofta fram men annars var han tämligen tystlåten av sig utom då det blev diskussion inom de ämnen som han till fullo behärskade. Då kunde han hålla en längre föreläsning över det aktuella ämnet.

Amner Kristiansson längst t v vid kaffekalas i Boalt. Övriga f v, John Jönsson, Johan Lundstedt, Goda Johansson?, Ester Lundstedt och Helge Jönsson.Amners grannar på lantbruksutställning i Lund i början av 1940-talet. F v Håkan Nilsson, Sture Larsson, Siri  f Persson, Ebbe Persson, Paul Persson och Amner Kristiansson.