DET HÄNDE xxx2 FRAM TILL ÅR 1912 I VITTSJÖ!

Skriv ut

VITTSJÖ.

1692 fanns bro över Dragsån (Gustav Adolfsbro)

Bilden visar "nya" Gustav Adolfsbron, brofäste till den gamla finns längre österut

1702 fanns kornhus i kyrkogårdsmuren vid Flyvägen

1722 kom ryttaren Lars Brunberg åter till Gundrastorp efter 18 år i Sibirisk fångenskap
1722 var juni månad mycket kall
1772 byggdes nykyrkan
1812 uppfördes Kopparslagargården
1832 laga skifte i Gundrastorp
1832 var Nils Mårtensson lärare i Vittsjö
1852 dateras äldsta gravstenen på kyrkogården.
1852 tog Christen Andersson folkskollärarexamen i Lund
1862 skänktes ljuskrona till kyrkan

1862 upphörde postanstalten i Vittsjö (1855)

1872 kraftig storm i november månad
1892 byggdes folkskolan
1892 byggdes sparbankslokalen (församlingshemmet)
1892 invigdes järnvägslinjen Vittsjö Markaryd
1892 öppnades poststation i Emmaljunga
1902 startade Svensk Torfvskola i Emmaljunga
1902 bildades Vittsjö brandkår
1902 grasserade difteri. (skolorna stängdes)
1902 rasade den bekanta julstormen
1902 infördes helgmålsringning
1912 togs gångbron Gänget- Västanskogen ur bruk
1912 avkortades arbetstiden från 60 till 58 timmar/vecka
1912 inköptes handdriven brandspruta

Den 100-åriga brandsprutan finns på brandstationens museum.

1912 invigdes Nya kyrkogården
1912 restes minnesstenen vid Skansen
1912 startade Lilly Zickermans vävskola
1912 uppfördes Tallbackens pensionat.