Pär Härd fick kors på sin grav i skogen 2010

Skriv ut

VITTSJÖ. Soldaten Pär Härd var född i Brönnestad 1785 och deltog i krigen i Lepzig och Norge. Efter dessa krig bosatte han sig i Vejshult där familjen levde i armod. I sin förtvivlan tog han sitt liv och efter dåtidens regler blev han som självspilling begravd i skogen.

Minneskorset då det avtäcktes 2010.

Pär Härd ingick äktenskap 1816 och den fattiga familjen begåvades med sex barn som levde i armod. År 1837 besökte han en gård i Hästhult där han fick en kaka bröd till sin hungrande familj. Under sin tunga vandring mot hemmet i Vejshult drabbades han av svårt vemod och han tog sig själv av daga i ett träd.

På den tiden, fram till år 1908 fick självspilling inte begravas på kyrkogården. Anledningen till att soldat Härd begravdes vid gränsen mellan Vittsjö och Röke församlingar kan vara att två församlingar drabbas av ”olyckan”?
Under många år sattes blommor på graven i skogen och träkors restes men detta förmultnade. Strax intill graven fanns planterade påskliljor.
I början av 2000 talet släktforskade några amerikanare med Svenska rötter och fann sin anfader i femte generationen och det var Pär Härd. De blev visade gravplatsen i skogen. Efter ett par år, 2010 återkom de och avtäckte ett kors av järn som kommit på plats. Blomster lades ner vid anfaderns gravplats där korset har inskriptionen PÄR HÄRD * 1785 † 1837.

För ett par år sedan var järnkorset angripet av rost. Ovisst är hur det ser ut i dag? Det borde vara en uppgift för hembygdsvårdare att se till minneskorset i skogen!