Spårat i Vittsjö 843

Skriv ut

• Intresset för den mobila polisstationen vid ICA parkeringen var ganska minimalt. Intresset var så svalt att denna mobila enhet har dragits in.


Det måste hända något uppseendeväckande om det skall dra så många poliser till kulturorten.

• Verket skall ändras! Urverket alltså. Söndag den 28 oktober är den så kallade sommartiden slut. Med andra ord går vi tillbaka till normaltid. Förhoppningen finns att denna rätta tid blir bestående framöver.

• Nästa helg, den 2 är årets stora gravsmyckarhelg på kyrkogårdarna. Både i Vittsjö och Verum blir det gravsmyckningskaffe klockan 13. I Vittsjö blir det dessutom sång och musik i kyrkan klockan 14.30. I Verum blir det den stora hemvändardagen med fika i församlingshemmet. Dan efter den 3 blir det minnesgudstjänst i båda kyrkorna samt i Emmaljunga den 4 klockan 10.

• Å regnet föll i strida strömmar här om natten med 36 mm samt dan efter. Omslag blir det inte förrän den 7 vid månskifte?

• Extratåget den 20 oktober 1903 avgick från Hässleholm samt ankom till Vittsjö 7. 37 f m. Där stannade tåget till kl 6.44 e m då det återvände till Hässleholm. En heldag i kulturorten!

• Det kostade 15 kronor i böter 1903 för den person som stigit på tåget medan det var i rullning • Lönsholma folkskola skall byggas till 1903 med lärarbostad samt avklädningsrum till en kostnad av 2 000 kronor. År 1910 flyttades skolan efter många protester till Snärshult.

• En landsomfattande bönerörelse var i gång 1908. Då var det förbud för småskollärarinnor att gifta sig utan skolrådets medgivande. Petition ansåg att lärarinnorna borde få gifta sig som vanligt folk!

• Skrotaffären köpte slånbär 1918. • En ny telefonkatalog utkom 1918. Den upptog alla abonnenter i Hässleholm med närliggande orter med växelstation samt nyfikenhetsregister. Telefonkatalogen från 2008 är och blir en raritet.

• Kommunalnämnden beslutade 1938 att låta installera elektrisk pump för vattenledning i ålderdomshemmet i Kristenstorp. Kostnaden beräknades till 1 000 kronor.

• Trätält restes i Hårsjö 1938. Predikningar flera kvällar klockan 07.30 e.m. • Anders Grandin var kassör i Vittsjö sockens erkända sjukkassa 1943 med expeditionstid lördagar kl 4-6 e.m. Kassan hade 390 medlemmar.

• Kommunfullmäktige beslutade avsätta 280 000 kronor till fonder 1953. Trots denna summa beslutades att sänka den kommunala skatten med en krona.

• Kommunalnämnden föreslog 1958 att skatten skulle bli oförändrad med 7:90 per skattekrona.

• Så har det spårats att Hässleholm är Skånes fulaste stad. Det har ett antal röster avgjort. Det gäller enbart stan som sådan utan inblandning av politiker! Faktum är dock att kulturorten Vittsjö är den absolut grannaste orten i kommunen.


Tänk så vackert och inbjudande Vittsjö var redan för 70 år sen! När är det ännu grannare!

• Ingen bidrar så mycket till underhållningen på en bjudning som den som inte är där!

• Ta vara på höstens fägring innan vitt överdrag kommer. Tänk va bra vi ha dä!

• epe