Spårat i Vittsjö 935

Skriv ut

• Torsdag den 5/9 kl 09 blir det kyrkresa till småländska nejder. Karin Persson ordnar och visar vägen till bl a Hamneda, Vill du delta i måltid så måste du anmäla detta per tel 0730 651 967 el 0451 236 50. Du tar med dig förmiddagsfika. Se vidare Kyrknytt/VittsjöBladet!

• Året var 1999 då denna grupp blev upphovet till Spelmansstämma.

• Sen har det aviserats om årets Spelmansstämma den 7 sept, den 21:a i ordningen. Högkvarteret för tonernas flödande blir i Medborgarhuset. Där kommer toner att flöda i varje vrå.

• Det kostade 25 öre i fraktavgift att sända 10 kronor från Vittsjö till Strömsnäsbruks Pappershandel år 1928. Sannolikt fanns pengarna hos mottagaren dan efter! Detta var innan PostNord kom in i bilden.

• På den tiden var det skrivna kvitto hos posten.

• Rälsburna fordonen har åter börjat rulla på sina spår. Signalklockorna hörs och allt verkar ha återgått till det normala! Snart kommer höststormen och med denna allt vad det kan innebära?

• Bristen på behöriga lärare var markant 1909.Enda och antagne läraren vid Björstorp skola avsade sig tjänsten varför ny sökning började. Ingen sökande hörde av sig som folkskollärare vid Lönsholma folkskola. Som nödlösning anställdes en småskolelärarinna.

• Många godtrogna blev lurade av denna papperspeng. Lapp på lapp med valör!

• Vid denna tid 1914 började den förhatliga ”Kotian” att florera i bygden. Det var en papperssedel med en kronas värde. Lurendrejare slog i godtrogna att på grund av kris och stundande krigsförberedelser var sedeln värd tio kronor! Metall behövdes inom krigsindustrin.

• År 1924 ansökte gästgivaren åter om tillstånd att utskänka pilsnerdricka till icke resande utan samband med matservering. Även kommunalfullmäktige avslog framställan.

• Skolrådet beslutade 1924 att anställa Ingeborg Svensson som lärarinna vid mellanskolan. Dessutom anställdes Agda Eriksson som folkskollärare vid Hårsjö skola. Agda Eriksson blev senare mer känd som Agda Svensson.

• Agda Svensson var lärare i Vittsjö 1924- 1965.

• Skolstyrelsen fick in 37 ansökningar från de som tyckte sig känna för tjänsten som skolkökslärarinna. Undervisningen skall ske i Björstorp skola under sex veckor.

• K. M:t godkände 1934 kantor Maria Appelkvist vara behörig till kantorstjänst i fyra stift trots hon var kvinna.

• 21 årige Bengt Wittsten omkom vid en flygolycka intill Malmslätt 1939.

• Folkskollärare Gustaf Svensson förordnades till rektor i Vittsjö kommuns yrkesskolor 1949.

• Snapphanestugan började sin verksamhet 1949 med konsul Wennert som ägare.

• På den tiden, 1954 kunde det ordnas flera studiecirklar i dåvarande kommun. Numera har centraliseringen drabbat landsbygden.

• Denna grupp var ledare under psalmen: Härlig är jorden.

• Minnesstunden efter 75 år vid Höjalen är genomförd. Tack till Marianne, Bengt och Carl-Olof för ert medverkande engagemang. Tänk att ett evenemang kan genomföras med högtid om några idealister planerar och genomför utan inblandning av tunga byråkratiska utredningar. (se tidigare Högtidlig på vittsjobjarnum.nu)

• Å så grävde de upp å sen grävde de ner fiber. Å sen packades massan å sen skall asfaltering ske. Å sen börjar de kanske gräva upp igen för att eventuellt göra det bättre eller kontrollera varför det inte funkar?

• Till sist: Kärleken består men föremålen växlar!

epe