Spårat i Vittsjö 939

Skriv ut

• På sommartiden är det blixt och dunder och på hösten är det husförhör. Så ljöd den gamla vitsen då husförhör var en plåga för befolkningen. Numera är det mer ett trevligt samtal inom bibelns värld. Så blir det på måndag den 30:e kl 19 i Hultatorp skola. Dit kommer Calle Präst till en gemytlig sammankomst.

• Har du matbutiken färdig att användas till besökande fåglar när vinterknäppen kommer?

• Orgelkassan behövde pengar till en ny kyrkorgel. Kollekten en söndag 1904 uppgick till tolv kronor.

• Extra kyrkostämman beslutar 1914 att det kunde räcka med fem andelar till belysning i båda skolorna samt i kyrkan. Äskande hade framställts om tio andelar men kyrkostämman ansåg att fem andelar kunde räcka.

• Fri undervisning kunde erhållas inom möbelsnickeri vid Svenska hemslöjds snickarskola 1914. Lämpligt för den som önskade en bisyssla till jordbruket.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1919 att anställa en barnmorska inom Vittsjö distrikt.

• Det andra godsmagasinet vid Emmaljunga station emigrerade till Skogaby 1934.

• Hyngarps gård sålde 300m³ torr ved 1939.

• På marknadsdagen 1939 ordnades dans i Idrottsgården från kl. ½8- 12.

• Skolstyrelsen beslutade 1944 att skolvaktmästarens lön skall bli 1 500 kronor jämte anställningstillägg på 100 kr efter sex och tio års anställning. Vidare begärdes att folkskolan skall tillbyggas med tre lärosalar och andra utrymmen. Planeringen var bristfällig på något sätt då den nya skolan byggdes 1939.

• Vittsjö Bruk AB annonserade 1949 efter en mjölkryktare som skulle rykta 18 mjölkkor samt några ungdjur.

• Radioprogrammet 1949 började kl 06.15 och avslutades med grammofonmusik kl 23.25. Då fanns det endast ett radioprogram och ingen TV.

• Kommunalnämnden föreslog och fullmäktige beslutade 1949 att nästa års skatt skulle sänkas med en krona per skattekrona till 6:20 kronor.

• Inte ens ett par gevärsskott lyckades skrämma bort en älgko och hennes kalv från ett par trädgårdar där de käkade friska äpplen. Året var 1954 och kalaset hölls i Winbergs trädgårdar.

• En tragisk dödsolycka inträffade 1959. En sexårig pojke föll av en traktorvagn vid potatisplockning och ett vagnshjul körde över pojken. • Kommunalfullmäktige beslutade 1959 att skatten skall vara oförändrad på 7:40 per skattekrona.

• Det ryktas att fjällkarpen skådats i Vittsjön! Den söker sig kanske till nära anförvanter inom samma skrå?


Tidsbilden förändras ganska snabbt. I bland på enbart en dag. Oscar H Andersson byggde sin magnifika villa på 1930 talet. År 2009 revs hela villan ner.

• Löven börjar falla även i denna genuina landsdel! Faller ett falleralla! Lev gott!

• epe