Spårat i Vittsjö 942

Skriv ut

• Nästa sönda, den 29 sägs att Sommartid skall upphöra. Det bästa hade varit om den aldrig inlemmats i almanackan! Det drabbar givetvis oss sydlänningar men det är nog värre ställt för lappmarken där sameskötande renodlare skall vänja hela renflocken till andra tider?

• Förhoppningsvis beslutar eländiga unionen (EU) att normaltid skall gälla tills vidare!!!

• Det är kris för vittsjöBladet! Efter nyår finns inte Jenny Alm kvar på servicekontoret som kommer att avyttra denna service. Ett av problemen är att VittsjöBladet kommer att upphöra. Det är Jenny som haft ansvaret för denna för bygden nödvändiga information. Det är nu upp till dig som föreningsmänniska att tänka till! Du som infödd Göing eller känner bygden kan ta på ditt ansvar att informationen fortsätter. VittsjöBladet utkom 1995 och förnyades år 2000. Alla pensionärer har inte tid. Inte jag heller! Men jag kan ta mig tiden att vara förmedlande länk mellan intresserade. Hör av dig till Ebbe.

• Å så har det Spårats att Jönsaholm följer de gamla traditionerna. Först grävs en grop och kablar läggs. Sen fylls gropen igen och asfalteras. Sen, någon tid senare grävs asfalt och grus upp igen. På samma sträckning. Vad gäller sen? Troligen blir det åter asfaltering men det gäller att rappa på innan nästa grävning anbefalls!

• Kommunalnämnden föreslog och kommunfullmäktige beslutade 1964 att höja? skatten med en krona, från 7.90 till 8:.90.

• Jag hoppar! Detta drastiska meddelande kom från ett skolflygplan från Ljungbyhed 1974. Planet fick motorstörningar och de båda besättningsmännen i flygplanet hoppade ut med fallskärm. Båda besättningsmännen drabbades av benbrott och fördes med helikopter till sjukhus. Flygplanet störtade vid Kraxeboda intill Emmaljunga.

• Det var oro kring Hultatorp skola 1984! Syskonen Nilsson köpte skolan 1959 och efter deras bortgång 1984 fanns ett testamente till EFS. Intressenter från orten var villiga att köpa skolan. Det mötte motstånd från gåvomottagarna som önskade sälja till högsta pris. Ortens befolkning reagerade och önskade skolan kvar som samlingslokal. Så blev det också. ( Se artikel 15 okt: 2019 105).

Sannolikt finns det modernare transporter av älg i dag än 1924!

• Storviltjägarna är redo för nerläggande av antal stora klövdjur. Det är tydligen ganska varierande tider med starten beroende på jaktområde. Ett jaktlag började vakskyttet redan i går lördag. Jag behöver inte bekymra mig om denna sysselsättning då det är flera år sen jag avyttrade alla jaktvapnen.

• Så har det aviserats från Jönsaholm att indragning av allehanda bidrag är att vänta. Normalt finns flaskhalsen allra högst upp! Längre tillbaka var det sammanslutningar som nästan helt finansierade sin verksamhet med studiecirklar. Det finns även sammanslutning med god ekonomi som söker bidrag att lägga i den glittrande kassakistan. Nog behövs sanering men börja i toppen!

• Det är bättre med en uppriktig ovän än en falsk vän!

• epe