Skriv ut

VITTSJÖ.

• Vid detta års början var befolkningens antal 2 731 personer.

• Stora delar av styrelsen i husmodersföreningen lämnade sina uppdrag 1953. Ny ordförande blev Hulda Bengtsson.

• Bilden: Hulda Bengtsson erhöll blommor och medalj av Kjell Lönnå 1997. Detta efter 50 år i kyrkokören.

• Charkuteributikerna beslutade att införa måndagsstängning från kl 1e m.

• Beslut fattades att vägen Vittsjö- Yxenhult skall förbättras. Inom Vittsjöområdet blir det främst vägombyggnad i Oretorp och Snärshult.

• Dåvarande riksväg 56 Vittsjö- Smålandsgränsen blev färdig. Överblivna schaktmassor användes till fyllnad vid Gåsadammen.

• Märkligt men faktum är att en kavelbro påträffades vid schaktning där Fors bensinstation skall uppföras.

• Kommunalfullmäktige beslutade efter framställan att anställa ytterligare en hemsyster.

• Kyrkliga församlingen beslutade att hyra en lokal i Otto Månssons fastighet som församlingshem. Denna vistelse blev tämligen kortvarig.

• Gullan Persson övertog Tage Nockanders damfrisering.

• Gustav Johansson och Nils Persson fick båda Kungl Patriotiska sällskapets stora guld- och silvermedaljer vid högtid i kyrkan för 48 och 25 års tjänst på Månsatorp.

• Folkets hus i Emmaljunga planerade ombyggnad för 83 000 kronor.

• Kommunalfullmäktige beslutade att sänka kommunala skatten 1 krona till 6:94. Även kyrkofullmäktige beslutade sänka den kyrkliga skatten med 5 öre till 0:55 kr.

• Fryshus planerades för uppförande i Emmaljunga.

• Vid 1953 års slut var befolkningens antal var 2 722 personer, en minskning med 6 personer!