VITTSJÖ.

• Vid detta års början var befolkningens antal 2 731 personer.

• Stora delar av styrelsen i husmodersföreningen lämnade sina uppdrag 1953. Ny ordförande blev Hulda Bengtsson.

• Bilden: Hulda Bengtsson erhöll blommor och medalj av Kjell Lönnå 1997. Detta efter 50 år i kyrkokören.

• Charkuteributikerna beslutade att införa måndagsstängning från kl 1e m.

• Beslut fattades att vägen Vittsjö- Yxenhult skall förbättras. Inom Vittsjöområdet blir det främst vägombyggnad i Oretorp och Snärshult.

• Dåvarande riksväg 56 Vittsjö- Smålandsgränsen blev färdig. Överblivna schaktmassor användes till fyllnad vid Gåsadammen.

• Märkligt men faktum är att en kavelbro påträffades vid schaktning där Fors bensinstation skall uppföras.

• Kommunalfullmäktige beslutade efter framställan att anställa ytterligare en hemsyster.

• Kyrkliga församlingen beslutade att hyra en lokal i Otto Månssons fastighet som församlingshem. Denna vistelse blev tämligen kortvarig.

• Gullan Persson övertog Tage Nockanders damfrisering.

• Gustav Johansson och Nils Persson fick båda Kungl Patriotiska sällskapets stora guld- och silvermedaljer vid högtid i kyrkan för 48 och 25 års tjänst på Månsatorp.

• Folkets hus i Emmaljunga planerade ombyggnad för 83 000 kronor.

• Kommunalfullmäktige beslutade att sänka kommunala skatten 1 krona till 6:94. Även kyrkofullmäktige beslutade sänka den kyrkliga skatten med 5 öre till 0:55 kr.

• Fryshus planerades för uppförande i Emmaljunga.

• Vid 1953 års slut var befolkningens antal var 2 722 personer, en minskning med 6 personer!

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.