NTO 1957. 25 års jubileum

Syskonkedjan från 1932 lever på sparlåga!
År 1957 firade NTO Syskonkedjan i Vittsjö sitt 25 års jubileum med utdelning av diplom till de medlemmar som var med om bildandet 1932 och fortfarande var medlemmar. Det var enligt bilden f v Evert Larsson, Snärshult, Vivi Larsson, Snärshult, Gunnar Schalin, Signe Gustavsson och Merald Samuelsson. Karl Gustavsson var även berättigad till diplom men var förhindrad att närvara.

Nykterhetsorganisationen Syskonkedjan bildades alltså 1932 och hade under många år aktiv verksamhet. På många platser där det fanns NTO-föreningar bildades även teatergrupper som alternerade mellan avdelningarna och underhöll
Som godtemplare fann jag det naturligt att vara medlem i NTO 1954. Jag skulle göra ”lumpen” i Stockholm och då tyckte jag det var bra att ha någon föreningsanknytning.

Första kvällen när jag som en vilsen och bortkommen soldat besökte NTO:s lokal vid Kärnmakargatan i Stockholm kom äldre herre, satt sig bredvid mig och frågades ut mig, var jag kom ifrån o s v. Jo då Vittsjö NTO kände han till ganska väl då han någon gång hade besökt föreningen. Efter samtalet frågade jag vem han var. Jag heter Rune Moberg och var chefredaktör för bildtidningen Se. Dessutom var han broder med Wilhelm Moberg.  Två bröder som hade helt olika livsåskådning. Den ene var helnykterist och den andre inte!
Jag tyckte det var strongt av en sådan kändis att komma och tala med en bortkommen soldat i främmande stad.
NTO i Vittsjö fortsatte sin verksamhet och föreningen existerar ännu med endast ett par medlemmar men ingen verksamhet.
Föreningsdöden drabbar.

 

Top