NTO 1957. 25 års jubileum

Första kvällen när jag som en vilsen och bortkommen soldat besökte NTO:s lokal vid Kärnmakargatan i Stockholm kom äldre herre, satt sig bredvid mig och frågades ut mig, var jag kom ifrån o s v. Jo då Vittsjö NTO kände han till ganska väl då han någon gång hade besökt föreningen. Efter samtalet frågade jag vem han var. Jag heter Rune Moberg och var chefredaktör för bildtidningen Se. Dessutom var han broder med Wilhelm Moberg.  Två bröder som hade helt olika livsåskådning. Den ene var helnykterist och den andre inte!
Jag tyckte det var strongt av en sådan kändis att komma och tala med en bortkommen soldat i främmande stad.
NTO i Vittsjö fortsatte sin verksamhet och föreningen existerar ännu med endast ett par medlemmar men ingen verksamhet.
Föreningsdöden drabbar.

 

Top