Landsbygdsstämmor i Vittsjö

Till den gamla byskolan i Hårsjö, Vittsjö kom omkring 60 personer för att närvara vid Hushållningsgillets och LRF:s stämmor. Över lag blev det omval på samtliga förtroendeposter.

Hushållningsgillet har 143 medlemmar och till ordförande omvaldes Jan Svensson och i styrelsen omvaldes Mona Johansson och Sven-Ingvar Persson. Vidare diskuterades kommande aktiviteter under innevarande år.
LRF har 125 medlemmar och till ordförande omvaldes Jerry Olsson. I styrelsen för två år omvaldes Ann Marke, Sigvard Gustavsson, Jan Svensson och Bengt Jönsson. Även inom denna förening planerades för kommande verksamheter under året.
Efter kvällsfika var det Torsten Niklasson som visade nostalgisk film från lantbrukets 1960-tal. I dagens läge var det tämligen primitiva metoder som tillämpades av lantbrukets maskinpark om jämförelse görs med dagens moderna maskiner.

 

Top