Bonde och stadsbo såg mjölkrobot

Dit kom 50 besökare, aktiva lantbrukare, pensionerade lantbrukare, samhällsbor och andra intresserade till Anders Tuvessons gård i Magnarp, Verum, för att se en mjölkrobot i verksamhet. LRF och Hushållningsgillet i Vittsjö arrangerade denna samling i studiesyfte.

Intresserade blickar följde den rationella mjölkningen.

 

 

 

 

 

 

Dit kom 50 besökare, aktiva lantbrukare, pensionerade lantbrukare, samhällsbor och andra intresserade till Anders Tuvessons gård i Magnarp, Verum, för att se en mjölkrobot i verksamhet. LRF och Hushållningsgillet i Vittsjö arrangerade denna samling i studiesyfte.

Intresserade blickar följde den rationella mjölkningen.

 

 

 

 

 

 

Anders Tuvesson berättade inledningsvis om gårdens verksamhet som varit släktens ägo i sex generationer. Verksamheten började med grisproduktion men övergick så småningom till mjölkproduktion med ett helt nybyggt stall som började uppföras 2007. Numera finns det 50 mjölkkor som mjölkas av en robot. Efter tre dagars inlärning började korna vänja sig med den automatiska och moderna mjölkningen.

En del foder till korna produceras på egna och arrenderade marker medan en del kraftfoder köps färdigt. Efter informationen fick besökarna ser den verkligt rationella mjölkningen från början till slut i den rymliga ladugården. Efter samkväm i ett utrymme i ladugården tackades Anders Tuvesson med blommor av LRF:s ordförande Jerry Olsson.

Top