Månadsmöte hos Lions Club Vittsjö-Bjärnum

Resorna  innehåller alltså först en vistelse hos en inhemsk familj där man får dela deras vardag och verkligen lära känna deras seder och bruk. Andra hälften av lägertiden tillbringas tillsammans med ungdomar från andra länder i världen. Var och en får informera om sitt land och dess förhållanden och inte minst om Lionsverksamheten ”där hemma”. Detta görs på engelska eftersom det är det mest gångbara språket världen över.

-    Vi fick se mycket av Turkiet även under den senare delen av vistelsen eftersom vi ”bussades runt” för att få uppleva så mycket som möjligt. Jag fick många nya vänner, ja, faktiskt håller vi alla kontakt med varandra via Facebook och vi kommer troligen att träffas igen.

Claes Brauer tackade Alexander med en blomma

Att föredraget uppskattades märktes på den kraftiga applåden innan Claes Brauer, tackade Alexander för en bra och innehållsrik information med kompletterande bildspel.

Själva mötet inleddes med en intagningsceremoni för en ny medlem. Roland Jönsson fick lyssna till en föredragning av Lions syfte och etik och lovade att efter bästa förmåga leva upp till detta.

Från vänster Lars Gertsson, Claes Brauer, Roland Jönsson, Gösta Kållberg. Lars och Gösta föredrog Lions syfte resp etik.

Därefter traditionella föreningspunkter med bl a rapporter från de olika kommittéerna och arbetsgrupperna, övriga rapporter och skrivelser.

Återigen kan konstateras att vi genomfört ännu ett lyckat månadsmöte under gemytliga former.

Top