LRF I VITTSJÖ SATSAR PÅ BOWLING

 

VITTSJÖ. Hushållningsgillet i Vittsjö och LRF-avdelningen i Vittsjö hade sina årsstämmor på gemensam plats, Hårsjö gamla skola, numera Hästhult AIK:s klubbhus. Dragande programpunkt vara kåsören Bertil OBON Nilssons medverkan. Sammankomsterna avslutades med gemensam kvällsfika.

Bertil Nilsson berättar vidare för Bengt Jönsson.

I styrelsen för Hushållningsgillet ingår Jan Svensson, ordförande samt Lena Svensson, Mona Johansson och Sven- Ingvar Persson.

I styrelsen för LRF-avdelningen ingår nio ledamöter och hälften av dessa valdes vid årets stämma: Ann Marke, Jan Svensson, Sigvard Gustavsson, Jerry Olsson, ordförande, samt Bengt Jönsson.

Stämman beslutade att i stort vara medarrangörer i Hushållningsgillets program med cykeltur, fältvandring samt traktorpulling och trädgårdsvandring. Stämman beslutade att på försök ordna ytterligare verksamhet, nämligen bowlingturné. Dessutom diskuterade nödvändigheten att ordna kurs för så kallat motorsågskörkort. Avdelningen har 122 medlemmar.

Bertil Nilsson berättade om sitt omfattande liv från ”Rullebackens högra allmänna läroverk” i Farstorp till järnhandelsbiträde och hans mänga celebra träffar under långt journalistliv.  Hans mest intressanta uppdrag som journalist var träffar med äldre människor. Stort intresse hade han ägnat åt intervjuer med flera hundraåringar. Den nya infallsvinkeln med ”Bertils Pärlor” var en ny upplevelse för honom att från journalist bli TV-medarbetare. Inslagen med ”Bertils Pärlor” har fått stort genomslag inom datavärlden. Anförandet var kryddat med stor variation av humor. Han tackades med en bukett vårblommor.

Top