HÅKAN KOM OCH ARNE GICK HOS SPF I VERUM

VERUM. Röda geléhallon i hjärtform mötte besökarna i församlingshemmet vid pensionärsföreningens stämma där alla platser i salen blev upptagna. Håkan Håkansson nyvaldes till ordförande efter avgående Arne Gunnarsson som sammanlagt varit ordförande under tolv år med ett sabbatsår som satte sina spår!

Arne Gunnarsson har överlämnat SPF:s ordförandeklubba till Håkan Håkansson.

Årsmötet inleddes med parentation och ljus tändes. Dessutom sjöng Verumskören en minnessång innan kören fortsatte med några sånger och allsång med kapellmästare Curt Nilsson som ledare. Rapport lämnades om förra årets omfattande verksamhet. Årsavgiften beslutades till oförändrade 200 kronor.


Efter flera år som ordförande hade Arne Gunnarsson avsagt sig uppdraget och Håkan Håkansson nyvaldes som ordförande för SPF i Verum. I styrelsen omvaldes Stig Nilsson, Inger Winkvist och Bent Inge Bengtsson. Kvarvarande i styrelsen är Anna Greta Ivansson, Ivar Persson och Curt Nilsson. Vidare valdes funktionärer till flera sektioner. Nästa sammankomst blir den 12 mars med modevisning.

Efter årsmötet blev det bredda ”mackor” samt dagens kaka ”bulle med grädde”. Verumskören fortsatte med ytterligare underhållning och avgående funktionärer samt sångarna tackades med en blomma. Årsmötet avslutades med Nationalsången.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Håkansson som nu är ordförande för SPF i Verum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några av besökarna vid SPF:s årsmöte i Verum.

Top