HÖJD ÅRSAVGIFT I HEMBYGDSFÖRENINGEN

 

ITTSJÖ. Hembygdsföreningens sånggrupp sjöng, Lars Henningsson fick utmärkelse, Anders Ekstrand, Glimåkra talade och förhandlingarna vid Wittsjö hembygdsförenings årsmöte klarades av inför drygt 100 besökare i församlingshemmet. Det blev nästan enbart omval av de nära 70 funktionärerna till de olika sektionerna.

Sånggruppen underhöll vid hembygdsföreningens årsmöte.

I öppningstalet framhöll Claes Ruderstam föreningens betydelse för bygden och han valdes även till förhandlingsledare tillsammans med Lars Henningsson. Verksamheten har under förra året varit omfattande med 2 300 besökande vid de olika arrangemangen. Medlemsantalet var vid årets slut 407.

Till ordförande under innevarande år omvaldes Claes Ruderstam likaså omvaldes ledamöterna i styrelsen på två år, Sven Erik Johannesson och Lars Ivansson. Vidare var det val av funktionärer till de nästan 20 sektionerna. Årsmötet beslutade att höja årsavgiften från 50 till 100 kronor.

Lars Henningsson tilldelades föreningens utmärkelse för sin medverkan vid Lanthandelns dag i Snärshult.

Sånggruppen underhöll vid flera tillfällen och efter sista visan blev det numera kända bugningen som tack för besökarnas bifall för utmärkt och uppskattad underhållning.

Sen var det tid för kvällens föredragshållare, jägmästare Anders Ekstrand, Glimåkra som hade ett helt bord fyllt med äldre verktyg som varit förekommande på landsbygden. Ämnet för kvällen var ”Trädets betydelse för Göingen” och han gav belägg för rubriken. Under särdeles lång tid har träet varit utgångsmaterial för verktyg och redskap inom lantbruket.

Längre tillbaka i tiden var det staten som ägde alla ekträd och det var svårt för lantbruken och andra att få tag i detta prima trämaterial. Ekstrand beskrev ingående hur bilning och pluggning av virke till olika nyttoändamål. Förr i tiden sades att skogen var det fattiges rikedom och räddning och denna tes håller sig någorlunda även i dag. Den som har kännedom om  träets egenskaper kan snart finna det konstnärliga i virket men det gäller att ha ett tränat öga och rätt känsla för att finna det rätta. Även i framtiden kommer skogen och dess förädling att vara till nytta för alla människor.

Efter ytterligare framträdande från sångare och musiker blev det ett gemytligt samkväm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ekstrand visar upp ett ålderdomligt handredskap som är brukbart även i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lars Henningsson som fick föreningens utmärkelse.


Top