SPF SNAPPHANENS MAJMÖTE.

VITTSJÖ. Sång och musik präglade SPF Snapphanens månadsmöte onsdagen den 8 maj inför sommarens uppehåll. Onsdagen den 11 september samlas man ånyo för att genom föra höstens fyra månadsmöten.

Ordföranden Kerstin Thånell gjorde en kort sammanfattning av vårterminens aktiviteter. Ett ämne som engagerat föreningen är frågan hur köket skall förändras på Skansenhemmet. Förslaget från Omsorgsnämnde ligger man lågt med. Nu funderar man istället på om det kan bli centrala kök i varje by istället. Föreningen avvaktar och bevakar ställningstagandet. Den 4 juni är det utfärd till Halmstad. Det finns ännu platser kvar.

Kerstin avslutade med en dikt av Alf Henrikson ur hans bok ”Medan göken tiger”:
Jag såg att häggen blommade,
det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade
och sade: Se och känn!
Hon stod vid makaronerna,
hon sydde på en klut.
Och när hon lyfte blicken
hade häggen blommat ut.
Därefter bjöd medlemmarna Ruth och Gösta Lundstedt på stämningsfulla visor med ackompanjemang på gitarr. Det var både allvarliga och lättsamma sånger hämtade ur familjens musikaliska fatabur. Ett stort tack till det skönsjungande paret. Kaffe med dopp blev vårterminens värdiga avslutning. 

Top