ESKIL PERSSON DROG 80 LYSSNARE TILL BJÖRSTORP

BJÖRSTORP/EMMALJUNGA. Den gamla skolsalen i Björstorp skola blev snart fullsatt av människor som kom för att lyssna till tidigare Emmaljungaboende Eskil Persson samt sångerskan Marika Nordström. Det var Wittsjö hembygdsförening som arrangerade för de omkring 80 besökarna.

Eskil Persson tillsammans med svägerskan Karin Persson vid träff i Björstorp.

Marike Nordström inledde sammankomsten med att sjunga a capella Edelweiss, samt Bro över mörka vatten innan Eskil Persson tog hand om programmet. Han framhöll att Emmaljunga var en märklig industriort från 1890 och några årtionden framåt. Det var i huvudsak riksdagsman Håkansson som hade en framträdande strävan. Han bekostade helt ”Ödeljunga” stationsbyggnad då järnvägen kom till den öde orten.

Världens första statliga torvskola blev ett lyft för bygden 1902 då också torvindustrin startade på de stora mossarna med många anställda. På den tiden var Henry L Persson maskinist vid en torvmaskin samtidigt som industrin med korgmöbel startade. Där ute på mossen kläckte Henry L Persson idén att sätta hjul under en korgmöbelkorg som snart blev till en barnvagn. ”Ödeljunga” omvandlades till Emmaljunga brukssamhälle på några år.

Personalbrist rådde och strejkbrytare från Malmö erbjöds anställning. Denna grupp hade inte särdeles stort behov av arbete och blev ett skräckregemente i bygden. För att förlusta sig, särskilt under helgerna inbjöds ett antal flickor från Malmö! Ryktet gör gällande att det var strejkbrytare som anlade den stora branden 1918 då flera bostäder ödelades.

J W Nilsson var föregångare inom korgmöbelindustrin, han och Henry L hade bra samarbete.

Eskil Persson fortsatte med valda avsnitt ur Ernst Paulssons många skrifter. Nykterhetsrörelsen startade och en dansbana anlades för att få unga kvinnor till orten. Hur resultaten blev föredrog föredragshållaren att inte framhålla. Verksamheten i Emmaljunga fortsatte med bildande av idrottsklubb och orientering där kvinnor hade tillträde först 1937. I idrottens spår ordnades även cykeltävling där en känd profil startade utan nummerlapp!

Före inmundigandet av innehållet i kaffekassarna sjöng åter Marike Nordström ett par sånger och blomster överlämnades till de båda artisterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marike Nordström som var sångsolist i Björstorp.

Top