Historisk Lions-dag

Klubben har nyligen beviljat bidrag till: pensionärscentra läsprojekt i Vittsjö skola, skrivprojekt i Bjärnums skola, tre ungdomsläger och studiebesök samt till anhörigweekend för anhörigvårdare.lionsinval.jpg

Fr v Leif Thånell, Henrik Ström, Bo Sigeback, Ewa Wendt-Nevhage, Claes Brauer och Anne Kuylenstierna efter medlemsintagningen.

Top